Περιθώριο 22 ημερών, μέχρι το τέλος του έτους, έχουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups), που πληρούν τα ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας, ώστε να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων και να ευνοηθούν από αυτό. Από το 2021, οι αιτήσεις εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων θα υποβάλλονται σε τρεις κύκλους (01/01 με 30/03, 01/05 με 30/07 και 01/09 με 30/11). Για το λόγο αυτό τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφεται αυξημένη κινητικότητα για εγγραφή στο Μητρώο.

Για να υποβάλει μια νεοφυής επιχείρηση αίτηση προκειμένου να εγγραφεί στο Μητρώο πρέπει να διαθέτει νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ (εξαιρούνται οι μονοπρόσωπες ΙΚΕ και ΕΠΕ), να μην ξεπερνά τα 8 έτη συμπληρωμένης λειτουργίας, να μην απασχολεί περισσότερους από 250 εργαζομένους (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) και ο τελευταίος κύκλος εργασιών της start-up να μην υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων start-ups θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε ειδικά προγράμματα κρατικών ενισχύσεων και παράλληλα θα απολαμβάνουν εθνικής και παγκόσμιας προβολής μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου, δυνητικά ικανής να προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές, βραβεία και άλλες παροχές σε είδος.

Υπενθυμίζεται ότι ειδικά για τα φυσικά – επενδυτικούς αγγέλους (angel investors) που επενδύουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν εγγραφεί στο Μητρώο, προβλέπεται η έκπτωση από το φορολογητέο τους εισόδημα ποσού ίσου με το 50% του κεφαλαίου που εισφέρουν.

Οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να επενδύσουν μέχρι του ποσού των 300 χιλιάδων ευρώ ανά φορολογικό έτος σε έως 3 διαφορετικές επιχειρήσεις και μέχρι του ποσού των 100 χιλιάδων ευρώ ανά επιχείρηση.

Πρόκειται για φορολογικό κίνητρο που θεσπίστηκε με πρόσφατη διάταξη νόμου με σκοπό την ενίσχυση των start-ups μέσω των επενδυτικών αγγέλων, των οποίων το φορολογητέο εισόδημα, σε περίπτωση κάλυψης του μέγιστου ποσού επένδυσης, μπορεί να μειωθεί μέχρι και το ποσό των 150 χιλιάδων ευρώ ανά φορολογικό έτος.

Ωστόσο, σε περίπτωση που μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι επενδυτής είχε ως σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος, ανατρέπεται η ωφέλεια και επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ύψος αυτής.

Share This Story, Choose Your Platform!