Δημοσιεύθηκε από την ΑΑΔΕ, η απολογιστική έκθεση της εξέλιξης & διακύμανσης απόδοσης των φορολογικών εσόδων για το έτος 2020. Όπως είναι αναμενόμενο, υπήρξε συρρίκνωση σε σχέση με το 2019, η οποία άγγιξε το 16%. Το δε ποσοστό επίτευξης στόχου – ως προς τον προϋπολογισμό – ανήλθε στο 83%.

Ειδικότερα :

Έσοδα από φόρους


2019


2020


% Συμμετοχής 2020


Δ %


Φόροι επί αγαθών και  υπηρεσιών

28.013,91

23.945,06

55,4%

-14,52%

Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών

298,19

244,66

0,6%

-17,95%

Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας

2.785,87

2.427,22

5,6%

-12,87%

Λοιποί φόροι επί παραγωγής

990,57

1.069,18

2,5%

7,94%

Φόρος εισοδήματος

16.710,63

13.589,15

31,5%

-18,68%

Φόροι κεφαλαίου

244,72

180,05

0,4%

-26,43%

Λοιποί τρέχοντες φόροι


2.365,27


1.743,36


4,0%


-26,29%


Σύνολο φόρων

51.409,15

43.198,67

100%

-15,97%

*Ποσά σε εκατομμύρια ευρώ. Πηγή : Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Στην πρώτη κατηγορία (Φόροι επί αγαθών και  υπηρεσιών) εντάσσεται ο ΦΠΑ. Η κατηγορία αυτή, μαζί με τους φόρους εισοδήματος και τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας (όπου κατά βάση κυριαρχεί ο ΕνΦΙΑ), συλλέγουν το 92,1% του συνόλου των φορολογικών εσόδων. Συνεπώς, το σύνολο των παρεμβάσεων που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της πανδημίας (δηλαδή οι οφειλές σε αναστολή, σε συνδυασμό με την τεράστια μείωση της εν γένει οικονομικής δραστηριότητας, τις όποιες μειώσεις στο φόρο εισοδήματος και τη μεσοσταθμική ελάφρυνση στην εκκαθάριση του ΕνΦΙΑ κατά σχεδόν 22%), οδηγούν στις παραπάνω αποκλείσεις.

Η ανάλυση βασίζεται στην οικονομική ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού που τέθηκε σε εφαρμογή από 01/01/2019 (Π.Δ. 54/2019) και ακολουθεί το ενιαίο λογιστικό σχέδιο, με τους αναλυτικούς λογαριασμούς εσόδων (Α.Λ.Ε.), σύμφωνο με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA) και συμπληρωματικά του συστήματος Χρηματοοικονομικής Στατιστικής Κυβερνήσεων (GFS)

By Published On: 4 Απριλίου, 2021Categories: Έρευνες-Μελέτες-Ειδικές ΑναλύσειςΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΑΔΕ : Δημοσίευση της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης για τα φορολογικά έσοδα του 2020Tags: , , , , ,

Share This Story, Choose Your Platform!