Ο κατάλογος των 81 διαφορετικών εργασιών – υποχρεώσεων – γνωστοποιήσεων, οι οποίες πλέον διενεργούνται ηλεκτρονικά, χωρίς τη φυσική παρουσία του φορολογουμένου στα υποκαταστήματα της ΔΟΥ.  Οι ενότητες των υπηρεσιών που προσφέρονται χωρίζονται στις εξής κατηγορίες :

  1. Υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις (μεταξύ άλλων φορολογικό μητρώο, πληρωμές, επιστροφές φόρων, ρυθμίσεις, δηλωτικές υποχρεώσεις, οχήματα, περιουσιακά στοιχεία)
  2. Υπηρεσίες για επιχειρήσεις (μεταξύ άλλων ηλεκτρονικά βιβλία, τελωνειακές συναλλαγές, φορολογικό πιστοποιητικό, επαγγελματικός λογαριασμός)
  3. Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας (μεταξύ άλλων G2G Web Service, OAuth, έναρξεις μη φυσικών προσώπων, επιβεβαίωση, μεταφορικό ισοδύναμο)

Αναλυτικά όλη η λίστα εδώ.

 

 

By Published On: 15 Απριλίου, 2021Categories: ΕνημέρωσηΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΑΔΕ : Φάσμα ψηφιακών υπηρεσιώνTags:

Share This Story, Choose Your Platform!