Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19» που κατατέθηκε χθες στη Βουλή αποσύρονται από τη χρήση χωρίς την επιβολή κυρώσεων έως και τις 31 Μαρτίου 2021 τα μοντέλα των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), που εμφανίζονται ως ενεργοί στο υποσύστημα Taxis.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης παύσης των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών, που εμφανίζονται ως ενεργοί στο υποσύστημα Taxis και πρέπει να αποσυρθούν από την χρήση τους. Κανονικά η αρχική προθεσμία εξέπνευσε στις 30.11.2020.

Επίσης, με την ίδια διάταξη παρέχεται η δυνατότητα στον υπουργό Οικονομικών κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να παρατείνει την παραπάνω προθεσμία, σε περιπτώσεις εξαιρετικών και δυσμενών εκτάκτων συνθηκών.

Η σχετική διάταξη για την απόσυρση ταμειακών μηχανών αναφέρει τα εξής:

Η παρ. 9 του άρθρου 101 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Τα μοντέλα των Φ.Η.Μ. που εμφανίζονται ως ενεργοί στο υποσύστημα taxis και τα οποία αποσύρονται από τη χρήση σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1196/2017 (Β 4486), μπορούν να αποσυρθούν χωρίς την επιβολή κυρώσεων έως και τις 31.3.2021. Τα ανωτέρω ισχύουν και για δηλώσεις παύσης των μοντέλων αυτών που υποβάλλονται μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η ημερομηνία του πρώτου εδαφίου δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

By Published On: 18 Δεκεμβρίου, 2020Categories: ΕνημέρωσηΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απόσυρση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών : Παράταση της διαδικασίας έως 31 Μαρτίου 2021Tags: , , ,

Share This Story, Choose Your Platform!