Εξεδόθη η τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, μη μπορώντας να αποφύγει τις επισημάνσεις για τους ζωηρούς κινδύνους που απειλούν το αναπτυξιακό ενδεχόμενο της Ελληνικής Οικονομίας. Οι φόβοι, ωστόσο, διαχέονται στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Οικονομίας, καθώς, ολόκληρο το αρχιτεκτόνημα του Ευρώ, αντιμετωπίζει την ταυτόχρονη διόγκωση της ανεργίας, των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των υπό χρεωκοπία επιχειρήσεων.

Αξιοσημείωτο πάντως, είναι πως στο συνοδευτικό Δελτίο Τύπου, το ΓΠΚ, καυτηριάζει την αδυναμία λήψης από πλευράς ΕΦΚΑ των στοιχείων που αφορούν τις εκκρεμείς
αιτήσεις συνταξιοδότησης και την εκτιμώμενη δαπάνη τους, σημειώνοντας μάλιστα, πως “…μετά τα επανειλημμένα αιτήματά μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και στην συνέχεια τον Διοικητή του ΕΦΚΑ, δεν λάβαμε τα συγκεκριμένα στοιχεία όπως διαμορφώθηκαν στο τέλος Ιουνίου 2020…” .

Share This Story, Choose Your Platform!