Τριάντα επτά υπηρεσίες διατίθενται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Δήμου Αθηναίων για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. Η πρόσβαση θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών taxisnet για να έχουν πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες της πλατφόρμας.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν ηλεκτρονικά στον Δήμο Αθηναίων για:

1. Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφου Άδειας Λόγω Απώλειας
2. Αίτηση για νέα παροχή ρεύματος
3. Αίτηση Επανασύνδεσης Ηλεκτρικού Ρεύματος
4. Αίτηση για Απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για Επαγγελματίες
5. Αίτηση για τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα
6. Αίτηση Εποχικής Χρέωσης (βάσει Ν. 429/76, άρθρο 5, παρ. 2)
7. Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π.
8. Αίτηση Τροποποίησης Συντελεστή Χρέωση (Επαγγελματικός – Οικιακός)
9. Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας Άγαμης Μητέρας
10. Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας μετά από απόκτηση τέκνου εντός συμφώνου συμβίωσης
11. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
12. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
13. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
14. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης
15. Αρχική Εγγραφή στο Δημοτολόγιο όσων αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια
16. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
17. Δήλωση διεύθυνσης κατοικίας για εκλογικούς καταλόγους
18. Δήλωση Μη Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου
19. Διόρθωση Κυρίου Ονόματος
20. Διόρθωση Τόπου Γέννησης
21. Εγγραφή Τέκνων στο Δήμο Αθηναίων λόγω Αναγνώρισης
22. Καταχώρηση Λύσης Γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης
23. Μεταδημότευση Άγαμου Ενήλικα στα Δημοτολόγια του Δήμου Αθηναίων
24. Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους
25. Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων όταν όλα τα μέλη της οικογένειας είναι γραμμένα στον ίδιο Δήμο
26. Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι δημότης του Δήμου Αθηναίων
27. Πιστοποιητικό Γέννησης
28. Πιστοποιητικό Διπλοεγγεγραμμένου
29. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων
30. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών
31. Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
32. Πιστοποιητικό Ιθαγένειας
33. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
34. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για μειωμένη θητεία
35. Προσθήκη Κύριου Ονόματος
36. Χορήγηση Βεβαίωσης Δημοτικής Ενημερότητας
37. Χορήγηση Κατάστασης Ανεξόφλητων Οφειλών

Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας https://rantevou.cityofathens.gr/, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να κλείνουν εύκολα και γρήγορα τα ραντεβού τους με τις υπηρεσίες του Δήμου επιλέγοντας την ημέρα και την ώρα που επιθυμούν για να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους.

Στην πλατφόρμα έχουν ενσωματωθεί 313 διαδικασίες για τις οποίες ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κλείσει ραντεβού με την αρμόδια υπηρεσία, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε διάστημα δύο μηνών λειτουργίας της πλατφόρμας, έχουν ήδη προγραμματιστεί 14.500 ραντεβού.

Για όσους δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ηλεκτρονικά και έχουν επείγουσα ανάγκη υπάρχει δυνατότητα να κλείνουν τα ραντεβού τους με τις υπηρεσίες καλώντας στη γραμμή εξυπηρέτησης του Δήμου στο 210-5277000 και στο 1595.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλουν ενστάσεις για παραβάσεις παράνομης στάθμευσης ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://eenstasi.cityofathens.gr/eEnstasi/. Οι πολίτες αρχικά καταχωρούν τον μοναδικό αριθμό της κλήσης (κωδικός RF) και επισυνάπτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναγράφοντας τον λόγο της ένστασης. Με την καταχώρηση της αίτησης, αποστέλλεται ηλεκτρονικά αντίγραφο της αίτησης με αριθμό πρωτοκόλλου και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου (αποδοχή ή απόρριψη) λαμβάνουν ένα ενημερωτικό email με την απόφαση.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ενσωματωθούν από την «ΔΑΕΜ Α.Ε.» στις ψηφιακές πλατφόρμες του Δήμου Αθηναίων, νέα πιστοποιητικά και υπηρεσίες που σταδιακά θα ανακοινώνονται στους πολίτες.
Πηγή : eisodima.gr

Share This Story, Choose Your Platform!