Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  • Η άνοδος των υπεύθυνων επενδύσεων αναδεικνύει την έλλειψη δεξιοτήτων ακόμη και στον τομέα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
  • Επένδυση της Capa Epsilon spPCC® στην εκπαίδευση στον θεσμό “CSR School” με την πρωτοβουλία “Sustainable Finance UNLOQED

Την ανάγκη για υπεύθυνες επενδύσεις που έχει ως αφετηρία την προσαρμογή στα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα βιωσιμότητας τα οποία αναμένεται να επιδράσουν άμεσα σε περίπου 50.000 χιλιάδες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, καθώς και στην πρόσβασή τους σε επενδύσεις και στο Ταμείο Ανάκαμψης, αναγνωρίζει πλέον σειρά εκθέσεων και μελετών στην ΕΕ αλλά και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με έρευνες, η αύξηση των υπεύθυνων επενδύσεων συνδέεται ήδη με την ανάγκη για περισσότερη εκπαίδευση και κατάρτιση προκειμένου να καλυφθεί μια πιθανή έλλειψη δεξιοτήτων ιδιαίτερα στην χρηματοοικονομική αγορά. Για παράδειγμα έρευνα  του Funds Europe για τον κλάδο του asset management αναδεικνύει τον κίνδυνο πιθανής έλλειψης ειδικών σε θέματα κλιματικού κινδύνου σε ποσοστό που αγγίζει τους 7 στους 10 ερωτώμενους. Ο χρηματοοικονομικός τομέας θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα μεταξύ άλλων στην πρόσληψη διαχειριστών χαρτοφυλακίου και αναλυτών με ειδική εξειδίκευση στον κλιματικό κίνδυνο και τεχνογνωσία σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων και ανώτατων διευθυντικών στελεχών.

Η διάσταση της ζήτησης δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα στον κλάδο χρηματοοικονομικών επενδύσεων, αναδεικνύει την προτεραιότητα που θα πρέπει να δοθεί τόσο από τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που αναζητούν ή πρόκειται να αναζητήσουν βιώσιμες χρηματοδοτήσεις όσο και από τον ίδιο τον χρηματοοικονομικό τομέα στα θέματα υπεύθυνων επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η  Capa Epsilon spPCC®, εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της ειδικής επιχειρηματικής συμβουλευτικής, με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την βιώσιμη χρηματοδότηση και τις υπεύθυνες επενδύσεις, ανακοινώνει την πρωτοβουλία “Sustainable Finance UNLOQED” (Sustainable Finance Unlocked). Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο την υποστήριξη της εκπαίδευσης σε θέματα βιώσιμης χρηματοδότησης και επενδύσεων στις επιχειρήσεις.

Για το σκοπό αυτό, η Capa Epsilon spPCC® ως μέλος του CSR Hellas στηρίζει ουσιαστικά τον καινοτομικό θεσμό “CSR School”, του διεθνούς σχολείου για την εταιρική βιωσιμότητα και υπευθυνότητα που δημιουργήθηκε από το CSR Hellas και υλοποιείται για 4η συνεχή χρονιά από με τη συμμετοχή διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών προσωπικοτήτων από κορυφαία πανεπιστήμια (πχ. London Business School, Geneve, Wharton Business School, Durham, Toronto, Nicosia, ALBA – The American College of Greece, κλπ.). Η Capa Epsilon spPCC®, συμμετέχει στο σκέλος  του προγράμματος που αφορά τη παρουσίαση επιχειρηματικών πρακτικών, μεθοδολογίας εφαρμογής της αλλαγής κ.ά. μεταφέροντας τεχνογνωσία από τον Βασίλη Κουφό, Ιδρυτή και Managing Partner της εταιρείας στο αντικείμενο της δημιουργίας βιώσιμης αξίας, δηλαδή, αξίας πρωτίστως για τους μετόχους μέσω της παράλληλης και ταυτόχρονης δημιουργίας αξίας για τα συμμετόχους, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου.

Παράλληλα, η εταιρεία στηρίζει τον καινοτομικό θεσμό επαγγελματικής κατάρτισης με τη μορφή πλατινένιας χορηγίας, επιδιώκοντας να συμβάλει στην περαιτέρω εδραίωσή της τόσο εντός Ελλάδας όσο και σε επίπεδο ΕΕ.

O Βασίλης Κουφός, Ιδρυτής και Managing Partner, Capa Epsilon spPCC®, δήλωσε: “Εισερχόμενοι στη νέα πραγματικότητα της Πράσινης και της Ψηφιακής Μετάβασης, η βιώσιμη χρηματοδότηση, αποτελεί ουσιαστικά μια εξαιρετικά λειτουργική εργαλειοθήκη προσαρμογής. Δεδομένου ότι όλες οι θεσμικές και κανονιστικές παρεμβάσεις προβλέπεται ότι θα σχετιστούν με το περιεχόμενό της, καθίσταται αναγκαία η χρήση της, ακόμη και σε επίπεδο απλού σχεδιασμού – άσκησης. Το όφελος άμεσα θα στρέψει τους επιχειρηματίες, από τη θεωρία στην εφαρμογή. Το αυριανό κέρδος βρίσκεται στις σημερινές αποφάσεις. Ο κόσμος αλλάζει, αλλά δε φτάνει απλώς να αλλάξουμε και εμείς. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να  αφομοιώσουμε τις δομικές αλλαγές και μεταβάσεις, ώστε να βρεθούμε στην πλευρά των κερδισμένων.

Σήμερα και όσο εξελίσσεται το κανονιστικό πλαίσιο, νέες έρευνες μας επιβεβαιώνουν την ανάγκη για δεξιότητες που θα συνδέονται με τα κριτήρια ESG και μια νέα ολιστική προσέγγιση στα ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις. Εμείς από την πλευρά μας, στηρίζουμε την εκπαίδευση του μέλλοντος που συνδέεται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις αρχές της και επενδύουμε στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων μεταφέροντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας στα θέματα υπεύθυνων επενδύσεων.”

Ο Αλέξανδρος Κωστόπουλος, Αν. Διευθυντής, CSR Hellas, δήλωσε σχετικά με τη συνεργασία: «Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, στελέχη με μακρά εμπειρία σε τομείς που μέχρι πριν λίγα χρόνια δε συνδέονταν άμεσα με τα θέματα βιωσιμότητας να αναγνωρίζουν την ανάγκη για αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου με βιώσιμο πρόσημο και να συμμετέχουν καταθέτοντας τις γνώσεις και εμπειρία τους. Με δεδομένη την έλευση νέων νομοθετικών ρυθμίσεων σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων βιωσιμότητας, οι οικονομικές διευθύνσεις των εταιρειών, αλλά και εκείνες των επενδυτικών σχέσεων, του εσωτερικού ελέγχου, της κανονιστικής συμμόρφωσης, θα κληθούν -σχετικά άμεσα- να διευρύνουν το αντικείμενο ενασχόλησής τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στην αλλαγή. Επομένως, είναι αναγκαίο τα στελέχη παραδοσιακών τμημάτων που είναι καθοριστικά για την ομαλή εταιρική λειτουργία να εξοπλιστούν με τις λεγόμενες «πράσινες» δεξιότητες, ώστε να συμβάλουν στην επιτάχυνση του ρυθμού της αλλαγής και τελικά στην επίτευξη του στόχου που δεν είναι άλλος από την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αυτό ακριβώς επιδιώκει να πετύχει και ο θεσμός «CSR-School», δηλαδή να αποτελέσει γέφυρα εξέλιξης των ίδιων των επαγγελματιών, στους οποίους επαφίεται η επιτυχία της μετάβασης προς ένα βιώσιμο μέλλον, με βιώσιμες κοινωνίες και επιχειρήσεις. Στο όραμα αυτό συμβαδίζουμε με ένα μεγάλο σύνολο πανεπιστημιακών και ειδικών εμπειρογνωμόνων που μπορούν υπεύθυνα να καταρτίσουν τα στελέχη του σήμερα αλλά κυρίως του αύριο με τα κατάλληλα εργαλεία και τις πλέον σύγχρονες  μεθοδολογίες διαχείρισης της βιωσιμότητας.»

Κατεβάστε εδώ το Δελτίο Τύπου 

By Published On: 29 Σεπτεμβρίου, 2022Categories: Point One, Δελτία Τύπου, Δελτία Τύπου - ΕνημερώσειςΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δελτίο Τύπου : Χορηγία της Capa Epsilon spPCC στο School fot the CSR 2022 – Πρωτοβουλία Sustainable Finance UnloqedTags: , , , , , , ,

Share This Story, Choose Your Platform!