του Βασίλη Κουφού, Συμβούλου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας, ιδρυτή και managing partner της Capa Epsilon OSP, Οικονομικού Διευθυντή CSR Hellas

Ζούμε στην εποχή όπου όλες οι επιχειρήσεις, σε κάθε κλάδο, εντείνουν τις προσπάθειές τους, αναφορικά με το ρόλο τους στη μείωση των εκπομπών άνθρακα, συμμετέχοντας από τη δική τους πλευρά, στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Οι δεσμεύσεις για ουδέτερο αποτύπωμα μέσα στα επόμενα τριάντα χρόνια – για την ακρίβεια έως το 2050 – πληθαίνουν, πιέζοντας διοικήσεις, μετόχους, χρηματοδότες και εργαζομένους  ώστε να επιτύχουν το στόχο εντός των χρονικών αυτών οροσήμων.

Ωστόσο, η ζήτηση στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας για την εφαρμογή πολιτικών βιωσιμότητας, είναι ιδιαίτερα έντονη. Αυτό οφείλεται στις μεγάλες ποσότητες ενέργειας που χρειάζεται  ο κλάδος, αλλά και στη δεδομένη εξάρτηση του από τα ορυκτά καύσιμα. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (International Energy Agency), οι μεταφορές και ο τομέας των logistics αντιπροσώπευαν το 37% όλων των εκπομπών CO2 παγκοσμίως το 2021. Αυτό σημαίνει ότι η ύπαρξη μιας αποτελεσματικής στρατηγικής γύρω από τα κριτήρια ESG (Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Διακυβέρνηση) είναι απολύτως απαραίτητη για τις εταιρείες αυτές.

Υπάρχει σειρά λόγων για τους οποίους μια στρατηγική ESG είναι πλέον απαραίτητη, ακόμη και πέρα ​​από οποιεσδήποτε νομικές απαιτήσεις για βιώσιμη λειτουργία που ενδέχεται να θέσουν σε εφαρμογή οι κυβερνήσεις. Επιπλέον, είναι δεδομένη μια αυξημένη κοινωνική και ηθική προσδοκία για τις εταιρείες να επιδείξουν ουσιαστική δέσμευση ως προς την υλοποίηση τέτοιων στρατηγικών. Όσες εξ αυτών, εν τέλει δεν ακολουθήσουν αυτό το δρόμο, κινδυνεύουν, πολλαπλώς, να απωλέσουν φήμη, πελατεία και φυσικά κύκλο εργασιών. Επιπλέον, καθώς πολλοί επενδυτές δίνουν προτεραιότητα στις πράσινες επενδυτικές ευκαιρίες, η δυνατότητα προσέλκυσης νέας χρηματοδότησης θα είναι, στην καλύτερη περίπτωση πανάκριβη και στη χειρότερη, περιορισμένη.

Επί του πρακτέου, οι δραστηριοποιούμενοι στον κλάδο των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, αποτελούν ένα ολοκληρωμένο case – study αναφορικά με τις διαδικασίες και τη μεθοδολογία υλοποίησης της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Και αυτό γιατί, οι εταιρείες αυτές παράγουν υψηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, βασίζουν τη λειτουργία τους στην τεχνολογική εξέλιξη και χρειάζεται να ελέγχουν διαρκώς τους εμπλεκόμενους τρίτους πελάτες και προμηθευτές αναφορικά με την εμπορική και επιχειρηματική τους ποιότητα. Αυτά όλα, μπορεί να ανεβάζουν κατακόρυφα το βαθμό δυσκολίας στη σύγκλιση με τις πολιτικές ESG – ωστόσο όμως, η διαχειριστική διασπορά όλων αυτών των παραγόντων εντός του εταιρικού περιβάλλοντος, δίνει την ευκαιρία για πολλές άμεσες παρεμβάσεις, με άμεσο και μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων μέσω επιπλέον βιώσιμων διαδικασιών

Κάθε επιχείρηση μεταφορών και logistics είναι διαφορετική, και έτσι οι πρωτοβουλίες βιωσιμότητας που θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη για ορισμένους δεν θα είναι απαραίτητα, τόσο αποτελεσματικές για άλλους. Ωστόσο, τρεις συγκεκριμένες αλλαγές, καθίστανται ευρέως κατάλληλες για τους περισσότερους δρώντες στον κλάδο και μπορεί να είναι σχετικά απλές και οικονομικά αποδοτικές στην εφαρμογή:

Πρώτα από όλα, η παρακολούθηση των φυσικών καταναλώσεων : το πρώτο μέρος για να ξεκινήσετε να κατανοείτε πού να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας, είναι να μετρήσετε με ακρίβεια πόση ενέργεια χρησιμοποιείται από διαφορετικές λειτουργίες και διαδικασίες. Μπορούν να αναπτυχθούν μεθοδολογίες και εργαλεία για την παρακολούθηση των λειτουργιών και την παρακολούθηση των ενεργειακών επιπτώσεων τυχόν αλλαγών που έχουν γίνει. Παράδειγμα : μια επιχείρηση εφαρμόζει μια νέα πολιτική εκτύπωσης που περιορίζει όλες τις μη βασικές εκτυπώσεις, όπως διαδρομές email, εκτύπωση μονής όψης ή έγχρωμες εργασίες εκτύπωσης σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος. Ο μειωμένος φόρτος εργασίας στους εκτυπωτές μπορεί να μετρηθεί και να ποσοτικοποιηθεί, ενώ οι πίνακες εργαλείων που εστιάζουν στο περιβάλλον μπορούν στη συνέχεια να εμφανίσουν το επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας και εκπομπών. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη μέτρηση των βελτιώσεων και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο ορισμένων δραστηριοτήτων, καθώς και στον εντοπισμό ποιες επιχειρηματικές διαδικασίες δημιουργούν το μεγαλύτερο βάρος εκτύπωσης.

Στη συνέχεια, ακολουθεί η αντιστοίχιση ροής εργασιών : αυτό βοηθά έναν οργανισμό να προσδιορίσει τον αριθμό των μη αυτόματων βημάτων σε μια διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της εκτύπωσης, του σχολιασμού, της σάρωσης και της μη αυτόματης εισαγωγής δεδομένων σε άλλα συστήματα για τη λήψη δεδομένων. Χρησιμοποιώντας αυτό το insight, είναι στη συνέχεια δυνατός ο εντοπισμός επιχειρηματικών διαδικασιών που μπορούν να ψηφιοποιηθούν και να αυτοματοποιηθούν απλώς παρακολουθώντας την κατανάλωση. Η παραγωγή δε χάρτινων εγγράφων έχει σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις εκτός της εκτύπωσης. Εκτός από τα δέντρα που πρέπει να κοπούν για να γίνει το χαρτί (ή η ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή ανακυκλωμένου χαρτιού), οι ίδιες οι επιχειρήσεις πρέπει επίσης να επενδύσουν σε χώρο και συστήματα αρχειοθέτησης για την αποθήκευση χάρτινων εγγράφων. Υπάρχει επίσης η ενεργειακή επίπτωση της θέρμανσης, του φωτισμού και του αερισμού αυτών των περιβαλλόντων.

Μια ψηφιοποιημένη προσέγγιση για τη σάρωση και την αρχειοθέτηση αρχείων μπορεί να διακόψει όλες αυτές τις γεννήτριες εκπομπών, καθώς και να καταστήσει ταχύτερη, φθηνότερη και ευκολότερη την παραγωγή και αποθήκευση των τεκμηρίων.

Τέλος, εμφανίζεται η διαχείριση συμμόρφωσης : οι επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίζουν πόσο καλά αποδίδουν οι διαδικασίες τους από περιβαλλοντική άποψη, αλλά και πώς οι πρωτοβουλίες βιωσιμότητας επηρεάζουν τη λειτουργική και οικονομική απόδοση, καθώς και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα περίπλοκο για εταιρείες μεταφορών και logistics με μεγάλο αριθμό διασυνδεδεμένων διαδικασιών. Ωστόσο, μια συνολική πλατφόρμα υπηρεσιών μπορεί να διευκολύνει πολύ την απόκτηση μιας ενοποιημένης, ενοποιημένης άποψης των διαδικασιών και να επιτρέψει την τοποθέτηση περιβαλλοντικών προσπαθειών σε ευρύτερα επιχειρηματικά πλαίσια.

Τα οφέλη της βιώσιμης πληροφορικής για τις επιχειρήσεις μεταφορών και logistics

Οι πιο οικολογικές τεχνικές μετάβασης, συνδυασμένες δε με τις αρχές της λεγόμενης λιτής διαχείρισης (lean management), μπορούν να είναι επωφελείς για τις εταιρείες μεταφορών και logistics με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, πολύ πέρα ​​από την κύρια εξοικονόμηση εκπομπών. Οι επιχειρήσεις σε όλο τον κλάδο μπορούν περαιτέρω να κερδίσουν από:

  • Την επιπλέον αποτελεσματικότητα : η αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών μπορεί να εξαλείψει τις ανεπάρκειες και τα ανθρώπινα λάθη σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, κάνοντας τα πράγματα να λειτουργούν πιο γρήγορα, πιο ομαλά και πιο αξιόπιστα.
  • Τη βελτιωμένη συμμόρφωση : η ψηφιοποίηση πολλών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων που κανονικά θα ήταν σε έντυπη μορφή, διευκολύνει την ολοκλήρωση μιας διαδρομής ελέγχου πληροφοριών. Αυτό καθιστά πολύ απλούστερη τη διατήρηση της συμμόρφωσης με διάφορους κανονισμούς και την επικύρωση αυτού όπως και όταν απαιτείται.
  • Τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους : ταχύτερες, ευκολότερες επιχειρηματικές διαδικασίες μπορούν να μειώσουν το κόστος των λειτουργιών, δημιουργώντας τη δυνατότητα για ουσιαστική ώθηση στην κερδοφορία χωρίς την ανάγκη σημαντικών επενδύσεων κεφαλαίου.

Συμπέρασμα

Δεν ήταν πολύ καιρό πριν που ήταν «ωραίο να κάνουμε βήματα προς πιο βιώσιμες λειτουργίες», αλλά τώρα είναι μια βασική επιχείρηση που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Φυσικά, μια στρατηγική ESG πρέπει να εξισορροπηθεί με τις ανάγκες συμμόρφωσης και τους στόχους κερδοφορίας, αλλά αυτός είναι ένας τομέας όπου η βοήθεια της τεχνολογίας και ένας έμπειρος συνεργάτης μπορούν να κάνουν τα πράγματα πολύ πιο εύκολα, πρακτικά και οικονομικά.

Δείτε το άρθρο όπως δημοσιεύθηκε εδώ

By Published On: 5 Μαΐου, 2023Categories: Point One, Γνώμες, ΔημοσιεύσειςΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δεν είναι μόνον τα καυσαέρια : Η εφαρμογή των ESG στο μεταφορικό κλάδο και τα logistics (ελληνική έκδοση περιοδικού Forbes)Tags: , , , , , , , , , , ,

Share This Story, Choose Your Platform!