Το θέμα

Χρήση εξαιρετικά ειδικών μεθόδων (Franchising, εξυπηρέτηση πελατών, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, customer experience ideas, ειδικά εμπορικά αποτυπώματα – social, subculture κλπ) για την προσέγγιση πελατολογίου ή τον εντοπισμό ζήτησης σε νησίδες της αγοράς

Τo blueprint

Σύσταση ειδικής ομάδας δράσης, ερωτηματολόγια τελευταίας ψηφιακής και εμπορικής γενιάς και διαρκής παρακολούθηση των αλληλεπιδράσεων στην αγορά

By Published On: 17 Μαρτίου, 2020Categories: Πως να ...0 Comments

Share This Story, Choose Your Platform!