Διαθέσιμη η υποβολή δηλώσεων αναδρομικών για τα φορολογικά έτη 2015 έως και 2018 με βάση τα ηλεκτρονικά αρχεία αποδοχών/συντάξεων έτους 2021

Για τα αναδρομικά του έτους 2019 (με βάση τα ηλεκτρονικά αρχεία αποδοχών/συντάξεων έτους 2021) αναμένεται σε επόμενο χρονικό διάστημα να ενεργοποιηθεί η εφαρμογή για την υποβολή και αυτών των φορολογικών δηλώσεων

 

Σε λειτουργία η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φυσικών προσώπων 2020

 

Προθεσμίες

Οι εμπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται μέχρι και τις 27-08-2021

Οι εκπρόθεσμες αρχικές ή οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

By Published On: 18 Ιουλίου, 2021Categories: ΦΠΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διαθέσιμη η υποβολή δηλώσεων αναδρομικών για τα φορολογικά έτη 2015 έως και 2018

Share This Story, Choose Your Platform!