Το CSR HELLAS, στο πλαίσιο συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό διακρατικό πρόγραμμα CEASE για την καταπολέμηση της βίας
βάσει φύλου, υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία 5 εκπαιδευτικά εργαστήρια με θέμα «Ενδοοικογενειακή βία και εργασιακό
περιβάλλον» στις επιχειρήσεις-μέλη του, που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους και την υποστήριξή τους στο πρόγραμμα,
και συγκεκριμένα, στις εταιρίες ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΕΗ, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ,
ΟΜΙΛΟΣ OTE, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, ΤΙΤΑΝ, TÜV AUSTRIA HELLAS, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και VODAFONE.
Στελέχη των ανωτέρω εταιριών, που είναι αρμόδια ή έρχονται σε επαφή με το προσωπικό, εκπαιδεύτηκαν στην έννοια της
ενδοοικογενειακής βίας, στις επιπτώσεις που έχει στην εργασιακή ζωή των θυμάτων, στην αναγνώριση των
προειδοποιητικών σημαδιών της βίας, στην υποστήριξη και διαχείριση εργαζόμενων-θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και
στην κατανόηση του ρόλου τους για την καταπολέμηση του φαινομένου. Το περιεχόμενο των εκπαιδεύσεων έχει μια ολιστική
προσέγγιση στοχεύοντας μέσω βιωματικών και διαδραστικών μεθόδων μάθησης: στην κατανόηση του θέματος, στην παροχή
πρακτικών εργαλείων/τρόπων υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων-θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας εντός του
πλαισίου εργασίας τους, με παράλληλη πληροφόρηση για θέματα όπως: οι προεκτάσεις της ενδοοικογενειακής βίας στα
παιδιά, οι μηχανισμοί υποστήριξης στην Ελλάδα και η νομική διαδικασία που ακολουθείται.
Συνολικά εκπαιδεύτηκαν περίπου 100 στελέχη στο διάστημα Ιούνιος – Ιούλιος 2019, με σκοπό να καλυφθεί το κενό που
υπάρχει αναφορικά με την εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Συνεργάτης στις εκπαιδεύσεις
ήταν ο Δήμος Αθηναίων με τον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών – Θυμάτων Βίας & των παιδιών τους και το Τμήμα
Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης Διακρίσεων της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενώ συνοδοιπόροι ήταν το ΚΕΘΙ με το
Συμβουλευτικό Κέντρο Αθήνας και οι ΜΚΟ Διοτίμα και Ελίζα.
Η έμφυλη βία, στην οποία εντάσσεται η ενδοοικογενειακή, είναι μια από τις αιτίες που οδηγούν στην ανισότητα μεταξύ
γυναικών και ανδρών. Δράσεις όπως αυτή της εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων με στόχο την υποστήριξη γυναικών που
υφίστανται βία (καθώς σχεδόν το 90% των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας είναι γυναίκες), είναι ζωτικής σημασίας ώστε όλοι,
από τη θέση που βρισκόμαστε, να συνεισφέρουμε προκειμένου να σπάσει ο κύκλος της βίας και μακροπρόθεσμα να αλλάξουν
τα κοινωνικά πρότυπα που δημιουργούν διακρίσεις. Πρόκειται για ζήτημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με βάση τον
Στόχο #5 “Ισότητα μεταξύ των φύλων” στα πλαίσια των προκλήσεων που τίθενται από τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης.
Δεδομένου ότι στην Ευρώπη 1 στις 3 γυναίκες έχει υποστεί σωματική ή/και σεξουαλική ή/και ψυχολογική βία και με το 87%
των γυναικών να απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που συγχρηματοδοτεί το πρόγραμμα CEASE,
έχει αναγνωρίσει τη σημασία της εμπλοκής των επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση του φαινομένου, ενισχύοντας τις
προσπάθειες εκπαίδευσης, συνεργασίας, πληροφόρησης και ανάληψης δράσης για την αντιμετώπισή του, που είναι μια από
τις προτεραιότητες της.
Τέλος, το CSR HELLAS προτίθεται να επεκτείνει την υλοποίηση αυτών των εκπαιδεύσεων σε όσο το δυνατόν περισσότερες
επιχειρήσεις, ενώ αναμένεται το φθινόπωρο να ολοκληρωθεί η δημιουργία ενός σχετικού e-learning εκπαιδευτικού
εργαλείου.

Υπεύθυνη προγράμματος CEASE : κ. Παναγιώτα Λαμπροπούλου, Project Manager CSR HELLAS
Πληροφορίες για το πρόγραμμα : https://cease-project.eu/

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
Το CSR HELLAS είναι μη κερδοσκοπικό επιχειρηματικό σωματείο που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000. Σήμερα (Ιούλιος 2019) τα μέλη του ανέρχονται σε 127. Είναι ο εθνικός εταίρος του CSR Europe –του ηγετικού Ευρωπαϊκού επιχειρηματικού φορέα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)– που εκτός από μεγάλες επιχειρήσεις μέλη του έχει αναπτύξει και ένα δίκτυο 40 και πλέον εθνικών εταίρων σε όλη την Ευρώπη. Το CSR HELLAS είναι παράλληλα ο συντονιστής φορέας του Ελληνικού Δικτύου του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact). Εκπροσωπεί επίσης το Παγκόσμιο Δίκτυο CSR 360 στην Ελλάδα. Κύριος στόχος του είναι η προώθηση της ιδέας, των αρχών και αξιών της ΕΚΕ και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, η διάδοσή τους στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία με απώτερο σκοπό την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Το Δελτίο Τύπου βρίσκεται στη σελίδα csrhellas.net

Share This Story, Choose Your Platform!