Στο -11,7% διαμορφώθηκε η ύφεση στην Ελλάδα το γ’ τρίμηνο του 2020 σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, κατά το 3ο τρίμηνο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 2,3%, σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2020, ενώ σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο 2019 παρουσίασε μείωση κατά 11,7%.  Οι υπόλοιποι δείκτες ανά περιοδικότητα έχουν ως εξής :

Λογαριασμός 2020 Q3 V 2020 Q2 2020 Q3 V 2019 Q3
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 2,3% -11,7%
Τελική καταναλωτική δαπάνη 14,0% 1,6%
Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου  -0,4% -0,3%
Εξαγωγές (αγαθά) 6,5% 3,5%
Εξαγωγές (υπηρεσίες) -39,2% -80,0%
Εξαγωγές (σύνολο) -10,4% -44,9%
Εισαγωγές (αγαθά) 12,2% -2,7%
Εισαγωγές (υπηρεσίες) 3,4% -18,1%
Εισαγωγές (σύνολο) 9,6% -6,4%

 

Share This Story, Choose Your Platform!