Τρείς εξαιρετικά ενδιαφέρουσες μετρήσεις δημοσίευσε το διήμερο 14 και 15 Ιανουαρίου η Ελληνική Στατιστική Αρχή, σε σχέση με τις πιέσεις που δέχονται τομείς και παράμετροι της ελληνικής οικονομίας από την επέλαση του κωροναϊού. Συγκεκριμένα, δώθηκαν στη δημοσιότητα στοιχεία αναφορικά με τα εξής σημεία ενδιαφέροντος :

  • Έρευνα εργατικού δυναμικού (με βάση την ενσωμάτωση και επεξεργασία δεδομένων έως το μήνα Οκτώβριο 2020)
  • Κύκλος Εργασιών Επιχειρήσεων σε Αναστολή Λειτουργίας λόγω της πανδημίας Covid-19 (με βάση την ενσωμάτωση και επεξεργασία δεδομένων έως το μήνα Νοέμβριο 2020)
  • Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (με βάση την ενσωμάτωση και επεξεργασία δεδομένων έως το μήνα Δεκέμβριο 2020)

Σε γενικές γραμμές τα επιστημονικά συμπεράσματα των ερευνών καταλήγουν ως εξής :

Στην έρευνα εργατικού δυναμικού, είναι σαφές ότι η αγορά εργασίας επηρεάστηκε από την εφαρμογή των ειδικών κανόνων λειτουργίας στις επιχειρήσεις καθώς και από την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, σε ορισμένες περιοχές της Χώρας. Τα μέτρα αυτά επηρέασαν, σε μεγάλο βαθμό, πέρα από την κανονική λειτουργία της αγοράς και τον τρόπο συλλογής των στοιχείων της έρευνας.

Αναφορικά με τις επιχειρήσεις σε Αναστολή Λειτουργείας, ο κύκλος εργασιών το γ’ τρίμηνο 2020 ανήλθε σε € 69,8 εκ., σημειώνοντας μείωση 15,8% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο 2019 (€ 82,9 εκ.). Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών κατά 50,4%, μεταξύ του γ’ τριμήνου 2020 και του γ’ τριμήνου 2019 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, ενώ τη μικρότερη μείωση στον κύκλο εργασιών κατά 0,8% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία.

Τέλος, ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του μηνός Δεκεμβρίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δεκεμβρίου 2019, παρουσίασε μείωση 2,4% έναντι
αύξησης 1,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2019 με το 2018. Ο ΕνΔΤΚ κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2020, παρουσίασε αύξηση 0,2% έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

 

Πηγή : statistics.gr

Share This Story, Choose Your Platform!