Αθήνα, 22 Απριλίου 2020

Τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την επιδότηση των τόκων επιχειρηματικών δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.Η πλατφόρμα υποβάλλει τις αιτήσεις από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις προς τις τράπεζες μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας με τη Διοίκηση
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ – ΒΕΚ) – ώρες 09:00-17:00 
Ηλεκτρονική διεύθυνση :  http://eysed.gge.gov.gr/
Διεύθυνση :  Πλ. Κάνιγγος 20, 101 81 Αθήνα – Τηλ 210 3893527 Φαξ 210 3803422
Γραφείο Ενημέρωσης : 1520 – email : epiteliki@gge.gr
Τεχνική Υποστήριξη (ΜΟΔ ΑΕ) – ώρες 09:00-17:00 

τηλ : 210 7787940 – email  : support@mou.gr

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

 

Share This Story, Choose Your Platform!