Το θέμα

Όλες οι μορφές επικοινωνίας και marketing είναι διαθέσιμες. Ενδεικτικά : B2B Marketing, social media, branding, viral marketing και neuromarketing

Τo blueprint

Συνδυαστικός σχεδιασμός, διαρκής μέτρηση της καμπάνιας, πριν και μετά το launch και εφαρμογή εργαλείων ευθυγράμμισης, ανάλογα με τις επιδόσεις και την επίδραση στο κοινό.

Share This Story, Choose Your Platform!