Σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας, ανακοινώνει τις 5 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του Ε.Φ.Κ.Α. Η ανακοίνωση, έρχεται συμπληρωματικά της Εγκυκλίου  46 /2020 του ΕΦΚΑ  με θέμα “Χορήγηση Βεβαίωσης Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης – Μεταβολή δραστηριότητας – Λήξη ασφάλισης Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για Μη Μισθωτούς, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες”.

Συνεπώς οι υπηρεσίες που ψηφιοποιούνται και τίθενται στη διάθεση των ασφαλισμένων, αφορούν τα εξής αιτήματα :

  1. Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης, στις περιπτώσεις έναρξης ατομικής δραστηριότητας.
  2. Μεταβολή δραστηριότητας, στις περιπτώσεις επέκτασης ή διακοπής Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας.
  3. Λήξη ασφάλισης, στις περιπτώσεις διακοπής ατομικής δραστηριότητας.
  4. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας για χρήση στον ΑΣΕΠ και σε άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να εισέρχονται στη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία και να εκτυπώνουν έγκυρη βεβαίωση για τη μισθωτή τους προϋπηρεσία από 1/1/2002  καθώς και για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ.9 αρ.39 του ν.4387/2016.
  5. Βεβαίωση Απογραφής Μισθωτού. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να λαμβάνουν ηλεκτρονικά Βεβαίωση Απογραφής με τα στοιχεία τα οποία διατηρούνται στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ για κάθε χρήση.

 

Share This Story, Choose Your Platform!