Με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά σε προσυμπλήρωση από το τρέχον έτος και του εισοδήματος των φορολογούμενων από την εκμίσθωση ακινήτων. Στο αναθεωρημένο σχέδιο της αναφέρεται ότι η «υποβολή των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας οδηγεί στην προσυμπλήρωση των στοιχείων της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας του Ε2». Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν φέτος, θα έχουν προσυμπληρωμένα τα ποσά των ενοικίων.

Η ΑΑΔΕ θα αντλεί τα στοιχεία από τις δηλώσεις μίσθωσης που υποβάλλονται μέσω της σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής αλλά και τις «δηλώσεις COVID» για τα «κουρεμένα» ενοίκια. Με το νέο σύστημα θα μπει τέλος στις εικονικές δηλώσεις μισθωμάτων ενώ θα απλοποιηθεί περαιτέρω η συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης.

Οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν αναλυτικά τη δήλωση Ε2, δηλαδή την αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων και το συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα. Στο έντυπο Ε2 συμπληρώνονται για κάθε ακίνητο που εκμισθώθηκε κατά τη διάρκεια του 2020 αναλυτικά περιγραφικά στοιχεία καθώς και συγκεντρωτικά δεδομένα για τα μισθώματα που εισπράχθηκαν ή για τα μισθώματα που προκύπτουν με τεκμαρτό τρόπο στις περιπτώσεις της ιδιοχρησιμοποίησης και της δωρεάν παραχώρησης. Το σύστημα θα υπολογίζει αυτομάτως το ποσό του ενοικίου που εισπράχθηκε και θα προσυμπληρώνονται οι κωδικοί.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για μισθώσεις πριν την 01/01/2014, για τις οποίες μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής, έπρεπε να υποβληθεί ηλεκτρονικά «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», μέχρι τις 30/09/2020, δηλώνοντας τα στοιχεία της μίσθωσης όπως έχουν διαμορφωθεί την 12/06/2020,ώστε να υπάρξει μια σαφής εικόνα για τα μισθώματα.

Για τα ανείσπρακτα ενοίκια ο ιδιοκτήτης πρέπει πρώτα να απευθυνθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τα δικαιολογητικά που ορίζονται και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία από τη Δ.Ο.Υ. θα υποβάλει το Ε2, συμπληρώνοντας το ποσό των ανείσπρακτων ενοικίων για το οποίο έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση. Τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δηλώθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος στους κωδικούς 125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2020, δηλώνονται ανά κατηγορία ακινήτου και είδος μίσθωσης στο έντυπο Ε2 του φορολογικού έτους 2020.

Πηγή : imerisia.gr

Share This Story, Choose Your Platform!