ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΦΟΣ – Principal Managing Partner

Σπούδασε Οικονομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2000 έως το 2015 εργάσθηκε σε θέσεις ευθύνης σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία ελληνικών συμφερόντων, επί θεμάτων κόστους και παγίων επενδύσεων. Έχει γράψει και δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες οικονομικού, λογιστικού, φορολογικού και πολιτικού περιεχομένου.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΡΑΣ – Managing Partner

Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ειδικεύθηκε στη Χρηματοοικονομική Λογιστική. Δραστηριοποιήθηκε μέσω δικών του επιχειρηματικών σχημάτων.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ – Managing Partner

Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και εργάσθηκε ως προϊστάμενος τμήματος και head financial controller σε πολυεθνικές εταιρείες. Δραστηριοποιείται πλέον ως εξειδικευμένος φοροτεχνικός σύμβουλος.

ΧΡΥΣΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ – Σύμβουλος Διοίκησης

Απόφοιτος της Παντείου Α.Σ.Π.Ε. (τμήμα Δημόσιας Διοίκησης), εργάσθηκε στον Ιδιωτικό Τομέα επί σειρά ετών. Από το 2018, προσφέρει τις υπηρεσίες της στην CapaEpsilon OSP® ως άμισθος Σύμβουλος Διοίκησης.