Οι συνεργάτες της Capa Epsilon OSP® διατηρούν σειρά πιστοποιήσεων ανά επαγγελματική ειδικότητα. Σήμερα, βρίσκονται σε ισχύ οι παρακάτω πιστοποιήσεις.

Επαγγελματική Δραστηριότητα Πιστοποίηση
Λογιστής Φοροτεχνικός Α’ και Β’ Τάξης Ο.Ε.Ε
Εκτιμητής RIC’S, TEGOVA (REV), ITC
Ανθρώπινοι Πόροι ICF, SAP HCM
Μηχανικοί Ηλεκτρικών Δικτύων Microsoft Hellas / Προεδρικό Διάταγμα 99, ΦΕΚ 187 Α΄5.11.2018)