Η CapaEpsilon spPCC ®  είναι ενεργό μέλος των εξής οργανώσεων – ενώσεων – επιμελητηρίων :

Κωδικοποιημένο Καταστατικό Εταιρείας
Γενικός Απολογισμός 2017
Γενικός Απολογισμός 2018
Γενικός Απολογισμός 2019
Γενικός Απολογισμός 2020