Με άξονα την καινοτοµία, την ποιότητα και την ανθρωποκεντρική ανάπτυξη σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της, η Lidl Ελλάς παρουσιάζει σταθερά ανοδική πορεία, επενδύει κεφάλαια και πόρους και επανασχεδιάζει διαρκώς τις διαδικασίες και τη στρατηγική της αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήµατα για την ισχυροποίησή της στον κλάδο.

Όπως αναφέρει στο “Forbes” ο κ. Ιάκωβος Ανδρεανίδης, πρόεδρος διοίκησης της Lidl Ελλάς, την προηγούµενη εταιρική χρήση ο κύκλος εργασιών της εταιρείας σηµείωσε αύξηση της τάξης του 4,3%. Σε εξίσου ανοδικά επίπεδα και ακόµα υψηλότερα σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό διάστηµα κινείται ο τζίρος και φέτος, µε αποτέλεσµα να διευρύνει περαιτέρω το µερίδιό της στην αγορά.

Αναφορικά µε τον κλάδο στην Ελλάδα, υπάρχουν ενθαρρυντικά σηµάδια µε βελτιωµένα νούµερα, όπως αναφέρει ο ίδιος, ωστόσο, όπως σηµειώνει, είναι πολύ νωρίς για να βγάλει κανείς συµπεράσµατα για το σύνολο της αγοράς.

Ο κ. Ιάκωβος Ανδρεάδης επίσης σημειώνει ότι :

-Αυτό που περιγράφετε αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα του εξωτερικού πυλώνα της στρατηγικής µας για την ανάπτυξη στην Ελλάδα και προβλέπει ένα φιλόδοξο πρόγραµµα τόσο σε επίπεδο επενδύσεων για την ενίσχυση του δικτύου καταστηµάτων, της προϊοντικής γκάµας και της καταναλωτικής εµπειρίας όσο και για την περαιτέρω εδραίωση της Lidl Ελλάς ως εργοδότη επιλογής αλλά και στρατηγικού συνεργάτη για ακόµα περισσότερους Έλληνες προµηθευτές και παρόχους υπηρεσιών.

-Με άξονα την καινοτοµία, την ποιότητα και την ανθρωποκεντρική ανάπτυξη σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της, η Lidl Ελλάς παρουσιάζει σταθερά ανοδική πορεία, επενδύει κεφάλαια και πόρους και επανασχεδιάζει διαρκώς τις διαδικασίες και τη στρατηγική της αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήµατα για την ισχυροποίησή της στον κλάδο. Προτεραιότητά µας είναι η ενίσχυση της παρουσίας µας στον αστικό ιστό της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, ώστε να µπορέσουµε να εξυπηρετήσουµε ακόµα περισσότερες περιοχές όπου οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξηµένες.

-Αναλαµβάνουµε σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών προκειµένου να απαντήσουµε στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών και των συνεργατών µας, που, σε συνδυασµό µε το επιτυχηµένο επιχειρηµατικό µοντέλο, τη µεθοδικότητα, την απλοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών, την προσθήκη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τη βελτίωση αγοραστικής εµπειρίας, επιτρέπουν την προσέλκυση ολοένα και περισσότερων καταναλωτών, την επαναληψιµότητα και τις συχνότερες επισκέψεις µε µεγαλύτερο καλάθι και, ως εκ τούτου, συµβάλλουν στην ανάπτυξη του κύκλου εργασιών και στην επίτευξη των στόχων µας. Εξέχουσα θέση στη στρατηγική µας κατέχει, επίσης, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η Βιώσιµη Ανάπτυξη, οι οποίες άλλωστε αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της αποστολής µας σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής µας διαδροµής στο ελληνικό λιανεµπόριο από το 1999 έως σήµερα.

-Την προηγούµενη εταιρική χρήση ο κύκλος εργασιών της εταιρείας σηµείωσε αύξηση της τάξης του 4,3%. Σε εξίσου ανοδικά επίπεδα και ακόµα υψηλότερα σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό διάστηµα κινείται ο τζίρος µας και φέτος, µε αποτέλεσµα να διευρύνουµε περαιτέρω το µερίδιό µας στην αγορά. Είµαστε παραπάνω από αισιόδοξοι για το θετικό κλείσιµο ακόµα µίας επιτυχηµένης χρονιάς, άνω των προβλέψεών µας σε όλα τα µεγέθη. Αναφορικά µε τον κλάδο στην Ελλάδα, υπάρχουν ενθαρρυντικά σηµάδια µε βελτιωµένα νούµερα, ωστόσο είναι πολύ νωρίς για να βγάλει κανείς συµπεράσµατα για το σύνολο της αγοράς.

-Η Lidl παγκοσµίως είναι ένα δηµοκρατικό brand, που παρέχει ποιοτικά προϊόντα στην καλύτερη τιµή και απευθύνεται στους καταναλωτές όλων των ηλικιών και όλων των επιπέδων της κοινωνίας. Οµοίως, η πελατειακή βάση της Lidl Ελλάς στη χώρα µας είναι πολύ ευρεία και περιλαµβάνει λιανικούς καταναλωτές αλλά και επιχειρήσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια.

-Είµαστε έτοιµοι σε επίπεδο υποδοµών µητρικής σε προϊόντα non-food, ωστόσο έχουµε συνειδητά επιλέξει να µη “λανσάρουµε” ηλεκτρονικό κατάστηµα τη δεδοµένη χρονική στιγµή, καθώς θεωρούµε ότι τα µεγέθη στην Ελλάδα είναι ακόµη µικρά.

-Η κατηγορία των online αγορών αναµένεται να είναι η πιο ταχέως αναπτυσσόµενη στα FMCG, όµως το ψηφιακό κανάλι στα τρόφιµα θα γίνει κερδοφόρο µόνο όταν υπάρχουν µεγάλοι όγκοι παραγγελιών και οργανωθεί σωστά και αποδοτικά η διαδικασία της διανοµής και εξυπηρέτησης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι πολλοί από τους first movers έχουν ήδη τις πρώτες ενδείξεις και τίθενται µεγάλα ερωτήµατα ως προς την κερδοφορία και τη βιωσιµότητα του επιχειρηµατικού µοντέλου στα τρόφιµα.

Αναφορικά µε την επέκταση σε άλλες κατηγορίες προϊόντων, δεν υπάρχει προς το παρόν κάτι στα σκαριά.

Πηγή : capital.gr

Share This Story, Choose Your Platform!