Υποχώρησε ελαφρά τον Σεπτέμβριο ο δείκτης οικονομικού κλίματος και διαμορφώθηκε στις 89,5 μονάδες, έναντι 90,8 μονάδων τον Ιούλιο και ίδιου επιπέδου τον Αύγουστο (90,7 μονάδες), σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ.

Μικρή υποχώρηση των προσδοκιών καταγράφηκε στη βιομηχανία και εντονότερη σε κατασκευές και καταναλωτική εμπιστοσύνη, ενώ ανέκαμψε το λιανικό εμπόριο.

Στις υπηρεσίες παρατηρήθηκε νέα βελτίωση.

Σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, πρόκειται για άμβλυνση της έντονης απαισιοδοξίας στο συγκεκριμένο τομέα, η οποία έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο.

Άλλωστε, ο τομέας των υπηρεσιών είναι ετερογενής και η διαφοροποίηση στις κλαδικές τάσεις αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις στους διαφορετικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον κάθε κλάδο.

Η επανάκαμψη της υγειονομικής κρίσης τον Σεπτέμβριο, σε συνδυασμό με τα πρόσθετα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας που λήφθηκαν, κλιμάκωσαν εκ νέου την ανησυχία, σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, για τη διάρκεια και τις επιπτώσεις της πανδημίας, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ.

Ευρύτερα, τις προσδοκίες επηρεάζουν οι ισχυρές ενδείξεις μιας δεύτερης φάσης της υγειονομικής κρίσης παγκοσμίως, ενώ δεν υπάρχει ακόμη ορατότητα για το χρόνο λήξης της κρίσης.

Οι σχετικές εξελίξεις το προσεχές χρονικό διάστημα, αλλά και όποιες παρεμβάσεις πολιτικής υπάρξουν, όχι μόνο για την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και για την υποστήριξη της οικονομίας μεσοπρόθεσμα, θα επηρεάσουν καθοριστικά το οικονομικό περιβάλλον τους επόμενους μήνες.

Αναλυτικότερα, στη βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση μεταβλήθηκε ήπια, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα αποκλιμακώθηκαν ήπια και οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες υποχώρησαν αισθητά.

Στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για την παραγωγή ενισχύθηκαν, όπως και οι αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση ενώ στο λιανικό εμπόριο οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις βελτιώνονται, σε αντίθεση με τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους. Παράλληλα τα αποθέματα μεταβάλλονται ελαφρά.

Στις υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βελτιώθηκαν ελαφρά, όπως και οι αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της.

Τέλος, στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας επιδεινώνονται σημαντικά όπως και οι αντίστοιχες για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, ενώ ηπιότερα υποχωρούν οι εκτιμήσεις για μείζονες αγορές με την πρόθεση για αποταμίευση να βελτιώνεται ήπια.

Η συνοπτική εικόνα του έτους, ανά μήνα έως τώρα είναι η κάτωθι :

Ημερομηνία Δείκτης Οικονομικού κλίματος Δείκτης Καταναλωτικής εμπιστοσύνης Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στην Βιομηχανία Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Κατασκευές Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Ιανουάριος 109,5 101,3 -10,0 -28,3 105,8 97,6 87,0 60,2 119,3 118,3 103,1 80,8
Φεβρουάριος 113,2 102,9 -4,8 -33,3 111,3 104,1 84,9 48,9 118,5 103,7 112,1 86,4
Μάρτιος 109,4 103,0 -16,5 -31,6 108,7 103,8 82,7 61,1 107,4 95,5 104,3 90,0
Απρίλιος 99,3 102,0 -32,6 -30,9 97,6 104,4 14,3 56,2 90,6 94 80,9 89,0
Μάιος 88,5 102,4 -33,0 -29,5 82,8 102,9 18,5 53,7 65,8 96,2 47,9 90,7
Ιούνιος 87,6 102,7 -27,7 -27,8 82,3 104,2 51,5 54,6 84,4 103,2 46,9 98,1
Ιούλιος 90,8 106,6 -34,7 -20,2 88,2 104,4 83,3 58,0 70,7 104,9 62,3 108,0
Αύγουστος 90,7 109,5 -35,0 -8,2 85,6 103,1 63,9 49,2 72,9 115,18 68,1 111,4
Σεπτέμβριος 89,5 108,3 -41,0 -6,8 86,5 106,8 53,7 50,8 76,8 126,5 75,9 105,2
Πηγή : forin.gr

Share This Story, Choose Your Platform!