Ο ανεξάρτητος φορέας Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη, σε συνεργασία με το Ι.Ο.Β.Ε., έδωσαν στη δημοσιότητα το τελευταίο επικαιροποιημένο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία (μήνας Οκτώβριος 2020).

Τα βασικά συμπεράσματα της εν λόγω μικροοικονομικής ανάλυσης, εστιάζουν στα εξής σημεία :

  1. Οριακή υποχώρηση Δείκτη Οικονομικού Κλίματος τον Σεπτέμβριο αλλά αισθητή επιδείνωση καταναλωτικής
    εμπιστοσύνης
  2. Ήπια άνοδος επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία (86,4 μονάδες από 85,6 τον Αύγουστο)
  3. Αύξηση βιομηχανικής παραγωγής κατά 10,3% τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο. Οριακή μείωση 0,2% σε σύγκριση
    με τον Ιούλιο του 2019, αλλά σημαντικά μικρότερη του Ευρωπαϊκού μέσου όρου (-7,3%).
  4. Ενίσχυση των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων τον Ιούλιο (εξαιρουμένων πετρελαιοειδών) κατά +7% (y-o-y).
  5. Συρρίκνωση εμπορικού ελλείμματος κατά 24,5% σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν

Ωστόσο, είναι εξαιρετικά σημαντικό πως – κατά τους συντάκτες – οι νέες «πράσινες» επενδύσεις που θα ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ αναμένεται να αποτελέσουν ισχυρά ερείσματα για τη δημιουργία αναπτυξιακών συνθηκών σε συνδυασμό με ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας και την οικοδόμηση μιας διεθνούς εμβελείας ενεργειακή πολιτική.

Share This Story, Choose Your Platform!