Το ΕΚ θέλει η μελλοντική βιομηχανική στρατηγική να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19 και να συμβάλει στη ψηφιακή και περιβαλλοντική μετάβαση της ΕΕ.

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία του COVID-19, καθώς πολλές αναγκάστηκαν να κλείσουν ή να μειώσουν το εργατικό τους δυναμικό και να βρουν νέους τρόπους συνέχισης των δραστηριοτήτων τους εν μέσω της τρέχουσας κρίσης. Η βιομηχανία της ΕΕ πρέπει να ανακάμψει από την πανδημία ώστε να μπορέσει να συνεχίσει την πορεία της προς την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση.

Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του Νοεμβρίου, οι ευρωβουλευτές θα επαναλάβουν το αίτημά τους για αναθεώρηση της πρόταση που παρουσίασε η Επιτροπή σχετικά με τη νέα βιομηχανική στρατηγική το Μάρτιο του 2020. Σε σχέδιο έκθεσης που ενέκριναν στις 16 Οκτωβρίου, τα μέλη της επιτροπής βιομηχανίας, έρευνας και ενέργειας (ITRE) ζήτησαν τον επανακαθορισμό της προσέγγισης της ΕΕ όσον αφορά τη βιομηχανική της πολιτική ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν την κρίση και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της ψηφιακής και περιβαλλοντικής τους μετάβασης.

Πώς αναμένεται να διαμορφωθεί το βιομηχανικό τοπίο της ΕΕ

Η βιομηχανία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 20% της οικονομίας της ΕΕ και απασχολεί περίπου 35 εκατομμύρια άτομα, τροφοδοτώντας εκατομμύρια θέσεις εργασίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Αντιπροσωπεύει το 80% των εξαγωγών αγαθών. Η ΕΕ συνιστά επίσης κορυφαίο παγκόσμιο πάροχο και προορισμό άμεσων ξένων επενδύσεων.

Στο πλαίσιο της νέας βιομηχανικής στρατηγικής, οι εταιρείες της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλουν στους στόχους της ΕΕ για την κλιματική ουδετερότητα – βάσει του χάρτη πορείας της Πράσινης Συμφωνίας. Ό χάρτης προβλέπει τη στήριξη των εταιρειών της ΕΕ, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), κατά τη μετάβαση τους σε μια ψηφιακή και ουδέτερη από άνθρακα οικονομία, καθώς και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας, χωρίς να υπονομεύεται η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, μια τέτοια στρατηγική πρέπει να είναι διττή: ένα στάδιο ανάκαμψης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενεργοποίηση της παραγωγής και την προσαρμογή στην μετα-κορονοϊό εποχή ακολουθούμενη από την ανοικοδόμηση και τη βιομηχανική μεταμόρφωση.

Ενίσχυση των ΜμΕ για βιώσιμη ανάπτυξη

Οι ΜμΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 99% όλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Η βιομηχανική στρατηγική θα πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτές, καθώς πολλές επιχειρήσεις έχουν συσσωρεύσει χρέη λόγω των περιοριστικών μέτρων, γεγονός που μειώνει την επενδυτική τους ικανότητα και επιβραδύνει την αναπτυξιακή τους πορεία .

Βοηθώντας τη βιομηχανία να ανακάμψει από την κοινωνικοοικονομική κρίση

Το ταμείο ανάκαμψης από τον COVID-19 αποτελεί μέρος του πρώτου σταδίου αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης. Τα κονδύλια του ταμείου θα πρέπει να κατανεμηθούν ανάλογα με το επίπεδο των υφιστάμενων ζημιών, τις προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν και το ποσό της χρηματοδοτικής στήριξης που έχει ήδη ληφθεί μέσω των εθνικών προγραμμάτων ενίσχυσης.

Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε εταιρείες και ΜμΕ προσανατολισμένες προς τον ψηφιακό και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό και συνεπώς, στην επένδυση σε περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες.

Οι ευρωβουλευτές θέλουν:

 • να διασφαλιστεί ότι η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση είναι δίκαιες και συνοδεύονται από πρωτοβουλίες με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων και την επανακατάρτιση των εργαζομένων
 • μια νέα αξιολόγηση των επιπτώσεων του δυνητικού κόστους και του βάρους της μετάβασης για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των ΜμΕ
 • να διασφαλιστεί ότι οι κρατικές ενισχύσεις που παρέχονται κατά το πρώτο στάδιο της έκτακτης ανάγκης δεν θα οδηγήσουν σε μόνιμες στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά
 • να επαναφέρουν στρατηγικές βιομηχανίες στην ΕΕ

Επένδυση σε πιο πράσινες, ψηφιακές και καινοτόμες επιχειρήσεις

Κατά το δεύτερο στάδιο, η βιομηχανική στρατηγική θα πρέπει να διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Εστιάζει, μεταξύ άλλων, στα εξής σημεία:

 • Αναζωογόνηση περιοχών που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα χρησιμοποιώντας το ταμείο δίκαιης μετάβασης, το οποίο αποτελεί μέρος του σχεδίου της ΕΕ για τη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα
 • Εστίαση στις κοινωνικές πτυχές της διαρθρωτικής αλλαγής
 • Διασφάλιση της επένδυσης των επιδοτήσεων της ΕΕ σε περιβαλλοντικά βιώσιμες εταιρείες και ενίσχυση της βιώσιμης χρηματοδότησης σε εταιρείες που βρίσκονται σε διαδικασία απανθρακοποίησης
 • Χρήση του μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα για την προστασία των κατασκευαστών και των θέσεων εργασίας στην ΕΕ από τον αθέμιτο διεθνή ανταγωνισμό
 • Ύπαρξη μιας φαρμακευτικής βιομηχανίας που βασίζεται στην έρευνα και κατάρτιση ενός σχέδιο για τον μετριασμό του κινδύνου έλλειψης φαρμάκων
 • Αξιοποίηση της κυκλικής οικονομίας, δίνοντας προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση, την εξοικονόμηση ενέργειας και τις τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας
 • Χρήση αερίου ως δυνητικά πρωτοποριακή τεχνολογία με σκοπό την μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα και το υδρογόνο
 • Επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη και εφαρμογή μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ψηφιακής τεχνολογίας και δεδομένων, οικοδόμηση ενός καλύτερου συστήματος ψηφιακής φορολογίας και ανάπτυξη ευρωπαϊκών προτύπων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
 • Περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη
 • Αναθεώρηση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ για τη διασφάλιση παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας
Πηγή : europarl.europa.eu

Share This Story, Choose Your Platform!