Οι επόμενες επτά ημέρες / 12 Απριλίου έως 18 Απριλίου 2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ


ΥΠΗΡΕΣΙΑ

12 Απριλίου Δηλώσεις Covid
 • Υποβολή δηλώσεων από τους εκμισθωτές ακινήτων των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί κατά 40% (δηλώσεις Covid) για τον μήνα Νοέμβριο 2020
 • Υποβολή δηλώσεων από τους εκμισθωτές ακινήτων των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί κατά 40% (δηλώσεις Covid) για τον μήνα Δεκέμβριο 2020
ΑΑΔΕ
12 Απριλίου Δηλώσεις Covid
 • Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων στο ΠΣ Εργάνη για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων περιόδου 1.4.2021 – 12.4.2021, που αφορούν όλο τον μήνα Απρίλιο 2021 ή μέρος αυτού
 • Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης οικονομικών στοιχείων εργαζομένων και ορθών επαναλήψεων στο ΠΣ Εργάνη, από τις επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάχθηκαν στον μηχανισμό «Συν-εργασία» τον Μάρτιο 2021 (Β’ φάση)
 • Υποβολή δηλώσεων (και ορθών επαναλήψεων) εργαζομένων ειδικών κατηγοριών που απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού (μονομερείς), για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021
 • Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού (μονομερείς), για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
12 Απριλίου Πληροφοριακές δηλώσεις & γνωστοποιήσεις Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου, για τη δήλωση λύσης της μίσθωσης, σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι την 12η Ιουνίου 2020 ΑΑΔΕ
12 Απριλίου Λοιποί φόροι και τέλη Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Μαρτίου Αρμόδιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
12 Απριλίου Πληροφοριακές δηλώσεις & γνωστοποιήσεις Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου Αρμόδιο Τελωνείο
14 Απριλίου Πληροφοριακές δηλώσεις & γνωστοποιήσεις Τροποποίηση καταλόγου ελεγχόμενων προσώπων της παρ. 3 του άρθ. 1 του ν. 3213/2003, υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης Πόθεν Έσχες έτους 2021 (Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., ελεγχόμενη περίοδος 1.1.2020 έως 31.12.2020), κατά τις ημερομηνίες 7.4, 14.4, 21.4 και 28.4.2021 ΠΟΘeΝ
15 Απριλίου Δηλώσεις Covid
 • Υποβολή δηλώσεων από τους μισθωτές ακινήτων, για την αποδοχή δήλωσης μείωσης του μισθώματος κατά 40% για τον μήνα Δεκέμβριο 2020 από τους εκμισθωτές (δηλώσεις Covid)
 • Υποβολή δηλώσεων από τους μισθωτές ακινήτων, για την αποδοχή δήλωσης μείωσης του μισθώματος κατά 40% για τον μήνα Νοέμβριο 2020 από τους εκμισθωτές (δηλώσεις Covid)
 • Υποβολή δηλώσεων από μισθωτές περιπτέρων ή κυλικείων των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί από τους δικαιούχους δικαιώματος εκμετάλλευσης (δηλώσεις Covid), για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, καθώς και Ιανουάριο 2021
ΑΑΔΕ
15 Απριλίου Δηλώσεις Covid
 • Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εντύπων 11.1 – Απολογιστικό Έντυπο Γνωστοποίησης Στοιχείων Λήψης Άδειας Ειδικού Σκοπού και Συσχετιζόμενης Κανονικής Άδειας του άρθρου 4 παρ. 3στ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55/ 11.03.2020), για τη χρήση άδειας ειδικού σκοπού από τους εργαζομένους κατά τον μήνα Μάρτιο 2021
 • Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη ορθών επαναλήψεων εντύπων 11.1 – Απολογιστικό Έντυπο Γνωστοποίησης Στοιχείων Λήψης Άδειας Ειδικού Σκοπού και Συσχετιζόμενης Κανονικής Άδειας του άρθρου 4 παρ. 3στ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55/ 11.03.2020), για τη χρήση άδειας ειδικού σκοπού από τους εργαζομένους κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
15 Απριλίου Φ.Π.Α. Υποβολή έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Μαρτίου Αρμόδια ΔOΥ
15 Απριλίου Λοιποί φόροι και τέλη Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών μηνός Μαρτίου Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών
16 Απριλίου Λοιποί φόροι και τέλη Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Μαρτίου Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΡΓΙΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ή ΓΕΓΟΝΟΣ

12 Απριλίου Ακάκιος, Κάχι, Ανθούσα
13 Απριλίου Μαρτίνος
14 Απριλίου Αρίσταρχος, Θωμαΐς
15 Απριλίου Λεωνίδας
16 Απριλίου Γαληνός, Γαλήνη, Καλία Διεθνής Ημέρα κατά του Θορύβου
Παγκόσμια Ημέρα Φωνής
17 Απριλίου Παγκόσμια Ημέρα Αγροτικής Πάλης
Παγκόσμια Ημέρα Αιμορροφιλίας
18 Απριλίου Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

12 – 15 Απριλίου Enterprise Europe Network (στο πλαίσιο της έκθεσης HANNOVER MESSE) Εκδήλωση τεχνολογικών και επιχειρηματικών B2B συναντήσεων Event-Info
13 Απριλίου Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε συνεργασία με την εταιρεία τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy Ημερίδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης Event-Info

Ώρες Διεξαγωγής : 13:00 – 15:00

13 Απριλίου Ελληνο – Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο Biden’s first 100 days: What to expect over the next two years Event-Info

Ώρα Έναρξης : 17:00

13 Απριλίου Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΒ: «Χρηματοδότηση της ανάπτυξης μετά την πανδημία: Το νέο ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης» Event-Info

Ώρες Διεξαγωγής : 17:00 – 19:00

13 – 14 Απριλίου MANAGEMENT FORCE Group, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Σύνδεσμος Υγείας & Ασφάλειας Κύπρου 13th SAFETY GALA virtual workshop Event-Info

Ώρες Έναρξης / 1η ημέρα : 11:30, 2η ημέρα : 10:00

14 – 15 Απριλίου Te@m Works 23ο Greek ICT Forum – Infomobility World Event-Info

Ώρες Διεξαγωγής : 09:30 – 16:00

15 Απριλίου Ελληνο – Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Event-Info

Ώρες Διεξαγωγής : 16:00 – 17:30

15 Απριλίου Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδος Παγκόσμια Ημέρα Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Supply Chain Day Event-Info

Ώρες Διεξαγωγής : 17:00 – 20:00

15 Απριλίου Fortune Greece  Most Powerful Women Summit Event-Info

Ώρες Διεξαγωγής : 11:00 – 19:00