Οι επόμενες επτά ημέρες / 22 έως 28 Μαρτίου 2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ


ΥΠΗΡΕΣΙΑ

22 Μαρτίου Πληροφοριακές δηλώσεις & γνωστοποιήσεις Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου μηνός από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΑΔΕ
22 Μαρτίου Πληροφοριακές δηλώσεις & γνωστοποιήσεις Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το μήνα Φεβρουάριο ΑΑΔΕ
22 Μαρτίου Πληροφοριακές δηλώσεις & γνωστοποιήσεις Υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής, για αναχωρήσεις μισθωτών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα ΑΑΔΕ
22 Μαρτίου Λοιποί Φόροι και Τέλη Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός Φεβρουαρίου ΑΑΔΕ
23 Μαρτίου Δηλώσεις Covid Υποβολή δήλωσης από εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές αξιογράφων προς τα πιστωτικά ιδρύματα, για την αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής τους κατά 75 ημέρες (με ημερομηνία πληρωμής από 1.3.2021 μέχρι 31.3.2021) ΑΑΔΕ
26 Μαρτίου Αιτήσεις επιστροφής φόρων και τελών Υποβολή αίτησης για τη λήψη προκαταβολής επιστροφής του Ε.Φ.Κ. καυσίμων αλιέων (δικαιούχων απαλλαγής του Ε.Φ.Κ. καυσίμων) κατοίκων μικρών και απομακρυσμένων νησιών για το έτος 2021 ICiS NET
26 Μαρτίου Λοιποί Φόροι και Τέλη Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα ΑΑΔΕ
26 Μαρτίου ΦΠΑ Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών – αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ και αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα ΑΑΔΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΡΓΙΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ή ΓΕΓΟΝΟΣ

22 Μαρτίου Δρόσος, Δρόσω Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό
23 Μαρτίου Νίκων Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας
24 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης
25 Μαρτίου Ευάγγελος, Ευαγγελία Επίσημη Αργία
26 Μαρτίου Σύλλας, Σύλια
27 Μαρτίου Ληδία, Λήδα Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου

Διεθνής Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας

28 Μαρτίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

22 Μαρτίου Oracle σε συνεργασία με το Orange Grove και το Επιστημονικό Πάρκο της Πάτρας Startups Innovate with Oracle Cloud Web Info – Ώρα έναρξης 16:00 μμ
22 Μαρτίου Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Κ.ΑΛ.Ο. περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων, (ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020) Τα οφέλη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σήμερα Web Info – Ώρα έναρξης 18:00 μμ
22 και 23 Μαρτίου Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (ΕUIPO) 3ο Συνέδριο Διαμεσολάβησης – IP Mediation Conference Web Info
22 και 23 Μαρτίου Δίκτυο Enterprise Europe Network (EEΝ) Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων για παραγωγούς premium προϊόντων τροφίμων & ποτών – Tavola 2021 Web Info
23 Μαρτίου Oracle Oracle and Friends: Unlocking Endless Possibilities with Oracle CX Web Info – Ώρα έναρξης 10:00 πμ
23 Μαρτίου Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης για τις δράσεις του Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) που υποστηρίζει την επιστημονική αριστεία, συνεργασία και κινητικότητα Web Info – Διάρκεια 10:00 πμ – 13:30 μμ
23 Μαρτίου ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α. Διασύνδεση Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων με Επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού Τομέα: Υφιστάμενη Κατάσταση και Προοπτικές Ισχυροποίησης Web Info – Διάρκεια 17:00 mμ – 19:00 μμ
23 Μαρτίου Πράσινο Ταμείο -Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force) σε συνεργασία με το Skywalker.gr και υπό την αιγίδα της ΓΣΕΒΕΕ LIFE και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Προκλήσεις για βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις Web Info
27 Μαρτίου WWF  Ώρα της Γης 2021 Web Info