Οι επόμενες επτά ημέρες / 22 έως 28 Φεβρουαρίου 2021

Ημερομηνία Φορέας / Υπηρεσία Είδος υποχρέωσης  Περιγραφή Πλατφόρμα εισόδου
22 Φεβρουαρίου ΑΑΔΕ Λοιποί φόροι & τέλη Υποβολή δήλωσης και καταβολή χαρτοσήμου διαφόρων περιπτώσεων τριμήνου Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου
22 Φεβρουαρίου ΑΑΔΕ Πληροφοριακά στοιχεία Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου μηνός από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία
22 Φεβρουαρίου ΑΑΔΕ Πληροφοριακά στοιχεία Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το μήνα Ιανουάριο Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1063/2018, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Α.1148/2019 (ΦΕΚ Β’ 1396/22-04-2019) και την απόφαση Α.1087/2020 (ΦΕΚ Β’ 1505/21-4-2020)
22 Φεβρουαρίου ΑΑΔΕ Πληροφοριακά στοιχεία Υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής, για αναχωρήσεις μισθωτών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα aade.gr
22 Φεβρουαρίου ΑΑΔΕ Λοιποί φόροι & τέλη Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός Ιανουαρίου aade.gr
22 Φεβρουαρίου ΑΑΔΕ Δηλώσεις Covid 1.ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ : Δήλωση ακαθαρίστων εσόδων Οκτωβρίου έως και Δεκεμβρίου 2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport της Α.Α.Δ.Ε., για τον έλεγχο της προϋπόθεσης υπαγωγής στο ευεργέτημα αναστολής προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων από 25.1.2021 έως και 28.2.2021, κατά 75 ημέρες.

2.ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6 : Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής (6) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021

my business support

26 Φεβρουαρίου ΑΑΔΕ Φορολογία Εισοδήματος ΝΠ Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ν) ν.π. και ν.ο. των οποίων το φορολογικό έτος 2019 δεν ταυτίζεται με το αντίστοιχο ημερολογιακό (λήγει σε ημερομηνία μετά την 31.12.2019), για την κατ’ εξαίρεση καταχώριση οφέλους από μείωση φορολογικής υποχρέωσης (έκπτωση ΦΠΑ σε ποσοστό 25%) aade.gr
26 Φεβρουαρίου ΑΑΔΕ Φορολογία Εισοδήματος ΦΠ 1.ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΟΠΟΚΕΠΕ :Υποβολή χειρόγραφων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, για τους λήπτες αγροτικών επιδοτήσεων που οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

2.ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΜΙΣΘΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ  :Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος προηγουμένων ετών, από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων και ιατρών του ΕΣΥ για τις αμοιβές από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ

3.ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ : Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων από τους κληρονόμους αποβιωσάντων στο έτος

4.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ : Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φυσικών προσώπων, είτε επειδή επέστρεψαν στον εργοδότη αποδοχές ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, είτε επειδή ο εργοδότης, λόγω λάθους, εξέδωσε διορθωτική βεβαίωση ή τροποποίησε το αντίστοιχο αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών που υπέβαλε, ή εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην A.A.Δ.Ε., μηνιαίου ή ετήσιου, από τον εργοδότη/αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση, ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης έκδοσης, διόρθωσης και χορήγησης βεβαίωσης από υπόχρεο φορέα

aade.gr
26 Φεβρουαρίου ΑΑΔΕ Φ.Π.Α. 1.ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α. : Υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής – μηδενικής – πιστωτικής) για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, μηνός Ιανουαρίου

2. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ : Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών – αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ και αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα

aade.gr
26 Φεβρουαρίου Ελληνική Στατιστική Αρχή Intrastat Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Ιανουαρίου eurostat.statistics.gr
26 Φεβρουαρίου ΑΑΔΕ Λοιποί φόροι & τέλη 1.ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ : Υποβολή δήλωσης και απόδοση ετήσιου ειδικού τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα έτους 2021

2. ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ : Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα

3. ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ : Καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την τιμολογημένη δαπάνη του προηγούμενου μήνα

4.ΕΙΣΦΟΡΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ : Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

aade.gr
26 Φεβρουαρίου ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ Δηλώσεις Covid Υποβολή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης από τις επιχειρήσεις του Πολιτισμού με Κ.Α.Δ. 90.01, 90.02, 90.03, 90.04 και 93.29.2 eservices.yeka.gr
26 Φεβρουαρίου ΑΑΔΕ Φ.Π.Α. Υποβολή δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης για επιχειρήσεις που μετατάσσονται κατά την 1η του έτους από το κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. στο απαλλασσόμενο και αντίστροφα
26 Φεβρουαρίου ΑΑΔΕ Πληροφοριακά στοιχεία Καταβολή τελών κυκλοφορίας οχημάτων έτους 2021 και ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης θέσης σε εκούσια ακινησία (ψηφιακή κατάθεση πινακίδων) aade.gr

28 Φεβρουαρίου ΑΑΔΕ Ηλεκτρονικά βιβλία 1.Διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε., δεδομένων της σύνοψης και χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και δεδομένων σύνοψης και χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.10.2020 έως και την 31.12.2020, έκτος από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα

2.Διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε., δεδομένων της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.10.2020 έως και την 31.12.2020, έκτος από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα

3.Διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε., εγγραφών μισθοδοσίας για το χρονικό διάστημα από 1.10.2020 έως 31.12.2020

4.Διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε. του συνόλου των απαιτούμενων δεδομένων του φορολογικού έτους 2020, για την εφαρμογή των κινήτρων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 71 ΣΤ του ν. 4172/2013 για το φορολογικό έτος 2020

aade.gr
28 Φεβρουαρίου ΑΑΔΕ Δηλώσεις Μητρώου Υποβολή ανέκκλητης δήλωσης, για τη δυνατότητα επιλογής υποβολής ξεχωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος συζύγων aade.gr
28 Φεβρουαρίου ΑΑΔΕ Λοιποί φόροι & τέλη Καταβολή Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) για τα πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια που η παραμονή τους στα ελληνικά χωρικά ύδατα πραγματοποιηθεί κατά τον επόμενο μήνα aade.gr
28 Φεβρουαρίου ΑΑΔΕ Δηλώσεις Covid Προσκόμιση δικαιολογητικών από επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν βάσει του προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με επιστρεπτέα προκαταβολή (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV)
28 Φεβρουαρίου ΙΚΑ Πληροφοριακά στοιχεία Υποβολή αίτησης για την επιστροφή ποσών μειώσεων κύριων συντάξεων σε κληρονόμους (Β στάδιο), εφόσον δεν διέθεταν τα ζητούμενα πιστοποιητικά στο Α στάδιο apps.ika.gr
28 Φεβρουαρίου ΑΑΔΕ Πληροφοριακά στοιχεία Οριστικοποίηση από τον διαχειριστή ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης, της εικόνας του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» για το προηγούμενο έτος και υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής aade.gr
28 Φεβρουαρίου ΓΓΠΣ ΔΔ Πληροφοριακά στοιχεία 1.Υποβολή δηλώσεων Πόθεν Έσχες (Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.) αρχικών με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από 1.1.2020 έως και 30.11.2020 και ετήσιων του έτους 2020 (χρήση 2019)
2.Υποβολή καταλόγου ελεγχόμενων προσώπων της παρ. 3 του άρθ. 1 του ν. 3213/2003, υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης Πόθεν Έσχες (Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., ελεγχόμενη περίοδος 1.1.2020 έως 31.12.2020)
pothen.gr
28 Φεβρουαρίου Τράπεζα της Ελλάδος Πληροφοριακά στοιχεία Υποβολή από νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2019 στην Τράπεζας της Ελλάδος bankofgreece.gr
28 Φεβρουαρίου ΣΕΠΕ Πληροφοριακά στοιχεία 1. Ηλεκτρονική υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εντύπου Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας)

2.Υποβολή εντύπου Ε12 «e-Οικοδομώ Απογραφικό» για το απασχολούμενο προσωπικό μηνός Ιανουαρίου

eservices.yeka.gr

Ημερομηνία Εορτολόγιο Αργία Διεθνή γεγονότα
22

Φεβρουαρίου

Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης
23

Φεβρουαρίου

Πολύκαρπος, Πολυχρόνιος
24

Φεβρουαρίου

25

Φεβρουαρίου

Ρήγας, Ρεγγίνα, Ταρσώ Τοπική Αργία : Σκόπελος (Άγιος Ρηγίνος)
26

Φεβρουαρίου

Ανατολή, Πορφύριος, Πορφυρία, Σεβαστός, Σεβαστή
27

Φεβρουαρίου

Παγκόσμια Ημέρα Μη-Κυβερνητικών-Οργανισμών (ΜηΚΟ)
28

Φεβρουαρίου

Κύρα, Μαριάννα Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων
Ημερομηνία


Γεγονός


Στοιχεία


22 Φεβρουαρίου
23 Φεβρουαρίου CSS – η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα χημικά και τη βιωσιμότητά τους : Η υλοποίηση ενός φιλόδοξου στόχου ΕγγραφήΠρόγραμμα
Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας – “Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα στην Ελλάδα: Θεσμικό πλαίσιο, προκλήσεις και προοπτικές” ΠληροφορίεςΠρόγραμμα
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – Επιλογές Πολιτικής : Ευρώπη και Ελλάδα μετά τον COVID Πληροφορίες

24 Φεβρουαρίου


25 Φεβρουαρίου Ανάκαμψη των ΜμΕ : Εργαλεία και Πηγές Χρηματοδότησης Πληροφορίες
Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, Hope Genesis – Οικογένεια και καριέρα : προκλήσεις και λύσεις για την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα Πληροφορίες

26 Φεβρουαρίου
27 Φεβρουαρίου
28 Φεβρουαρίου