Οι επόμενες επτά ημέρες / 3 έως 9 Μαΐου 2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ


ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3 Μαΐου Δηλώσεις Covid Υποβολή στο ΠΣ Εργάνη από τις επιχειρήσεις – εργοδότες, υπεύθυνης δήλωσης οικονομικών στοιχείων εργαζομένων που εντάχθηκαν στον μηχανισμό «Συν-εργασία» τον μήνα Απρίλιο 2021 (Β’ φάση) ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
5 Μαΐου Λοιποί φόροι και τέλη ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

 • Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων,
 • Τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας ,
 • Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας,
 • Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από αμοιβές των πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού,
 • Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου επιχειρηματικής δραστηριότητας,
 • Υποβολή δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα,
 • Υποβολή δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,
 • Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης
 • Υποβολή εντύπου εφαρμογής για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα
ΑΑΔΕ
5 Μαΐου Λοιποί φόροι και τέλη Απόδοση φόρου διαμονής (άρθ. 53 ν.4389/2016) μηνός Μαρτίου ΑΑΔΕ
5 Μαΐου Α.Π.Δ.
 • Υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Μαρτίου από τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως αριθμού μητρώου
 • Υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Μαρτίου από τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, ανεξαρτήτως αριθμού μητρώου
 • Υποβολή εντύπου Ε12 «e-Οικοδομώ Απογραφικό» για το απασχολούμενο προσωπικό μηνός Μαρτίου
ΕΦΚΑ
5 Μαΐου Λοιποί φόροι και τέλη Υποβολή στην Α.Α.Δ.Ε. δήλωσης απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικών σακουλών μεταφοράς, για το τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος ΑΑΔΕ
5 Μαΐου Ειδικές πληροφοριακές δηλώσεις Υποχρεώσεις παραγωγών (κτηνοτρόφων κατόχων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων γαλακτοπαραγωγής, φυσικών ή νομικών προσώπων, κ.λπ.) και αγοραστών γάλακτος (ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων, καταβολή ειδικής εισφοράς, κ.λπ., μηνιαίες και τριμηνιαίες υποχρεώσεις) ΑΡΤΕΜΙΣ
5 Μαΐου Ειδικές πληροφοριακές δηλώσεις Υποβολή δήλωσης καταβολής εύλογης αμοιβής για τα προϊόντα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθ. 18 του ν. 2121/1993, από τους εισαγωγείς ή τους κατασκευαστές αυτών, για το τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος ΟΠΙ / ΟΣΔΕΛ
5 Μαΐου Πληροφοριακές δηλώσεις & γνωστοποιήσεις Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου (αρχικών ή τροποποιητικών, έναρξης ή λύσης) περιόδου Μαρτίου ΑΑΔΕ
5 Μαΐου Ειδικές πληροφοριακές δηλώσεις Ηλεκτρονική γνωστοποίηση (υποβολή) Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού προηγούμενου έτους (με λήξη διαχειριστικής περιόδου 30 Ιουνίου του προηγούμενου έτους) ΑΑΔΕ
5 Μαΐου Δηλώσεις Covid Υποβολή αίτησης για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 Υ.Α. παροχής εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου, ή παροχής εγγύησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ή του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Αρμόδια ΔOΥ
5 Μαΐου Ειδικές πληροφοριακές δηλώσεις Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου έτους από τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα ΑΑΔΕ
6 Μαΐου Δηλώσεις Covid Διαβίβαση και γνωστοποίηση από εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές αξιογράφων προς τα πιστωτικά ιδρύματα, για την αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής τους κατά 30 ημέρες (με ημερομηνία πληρωμής από 1.4.2021 μέχρι 30.4.2021) ΑΑΔΕ
6 Μαΐου Ειδικές πληροφοριακές δηλώσεις Υποβολή ανέκκλητης δήλωσης, για τη δυνατότητα επιλογής υποβολής ξεχωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος συζύγων ΑΑΔΕ
7 Μαΐου Ειδικές πληροφοριακές δηλώσεις Εκ νέου κατάθεση ορισμένων δικαιολογητικών (που έχουν ήδη υποβάλει βάσει του άρθ. 111 του ν. 4714/2020 και των ΚΥΑ 87618/7.11.2020 και 20065/29.12.2020), για τη χορήγηση έκτακτης επιδότησης στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων και στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν κατά περίπτωση, τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.), ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων τουριστικά λεωφορεία, καθώς και τουριστικά τρένα του άρθρου 30 του ν. 2636/1998 Οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού
7 Μαΐου Επιδοτούμενα – Επιχορηγούμενα Προγράμματα Υποβολή ορθών επαναλήψεων αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων ένταξης στο Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
9 Μαΐου Δηλώσεις Covid Υποβολή αίτησης για τη συνεισφορά του Δημοσίου για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 (πρόγραμμα Γέφυρα 2) Gov.gr
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΡΓΙΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ή ΓΕΓΟΝΟΣ

3 Μαΐου Δευτέρα του Πάσχα, Γιώργος, Γεωργία, Ροδόπη, Μαύρα Επίσημη Αργία, Τοπική Αργία : Άργος Παγκόσμια Ημέρα Ελευθεροτυπίας, Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος
4 Μαΐου Ραφαήλ, Ραφαέλα, Πελαγία Μεταφορά αργίας Εργατικής Πρωτομαγιάς (κατ’ έθιμον αργία)
5 Μαΐου Ειρήνη, Ειρηναίος, Εφραίμ Πανευρωπαϊκή Ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης, Διεθνής Ημέρα Μαιών
6 Μαΐου Σεραφείμ, Σεραφειμία
7 Μαΐου Ζώης, Ζωή, Πηγή, Κρινιώ
8 Μαΐου Αρσένης, Αρσενία Τοπική Αργία : Πάρος ­Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, Παγκόσμια Ημέρα Θαλασσαιμίας (Μεσογειακής Αναιμίας)
9 Μαΐου Θωμάς, Θωμαή, Χριστόφορος, Χριστοφορία ­Τοπική Αργίας : Αγρίνιο, Πικέρμι Ημέρα της Ευρώπης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

8 Μαΐου Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Διαπραγματεύσεων Athens Negotiations Tournament Event-Info