Αειφορία στην πράξη.

Ο πέμπτος πλέον τομέας της οικονομίας [μετά τον πρωτογενή (πρώτες ύλες και γεωργία), το δευτερογενή (βιομηχανία – μεταποίηση), τον τριτογενή (υπηρεσίες) και τον τεταρτογενή (τεχνολογίες – καινοτομία)], είναι ίσως το πιό δυναμικό και αναπτυσσόμενο τμήμα στο οικονομικό οικοδόμημα, κατέχοντας επιπλέον τα ιδιαίτερα προνόμια της άμεσης κοινωνικής προβολής και σχετικά εύκολης καταξίωσης, σε σχέση με το αναλωθέν ανθρώπινο κεφάλαιο που απαιτείται.

Η επιχειρησιακή μας προσέγγιση δεν διαφέρει από αυτή μιας εμπορικής εταιρείας, καθώς αποδίδουμε τεράστια σημασία στην επιβίωση και ανάπτυξη ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού, ο οποίος υφίσταται και λειτουργεί αποκλειστικά μέσω του οράματος που εξυπηρετεί. Συνεπώς, διαχειριζόμαστε τη νομική αυτή οντότητα, επικουρώντας τόσο το private fund raising, όσο και την αναζήτηση και επεξεργασία χρηματοδοτούμενων δράσεων και προγραμμάτων.

Στο χαρτοφυλάκιο μας, έχει συγκεντρωθεί διαχείριση τέτοιων πόρων, αξίας άνω των € 10 εκατομμυρίων.

Διαχειριζόμαστε τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, επικουρώντας τόσο το private fund raising, όσο και την αναζήτηση και επεξεργασία χρηματοδοτούμενων δράσεων και προγραμμάτων.