Εάν έχετε μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση, ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας, η Capa Epsilon OSP® έχει έτοιμες λύσεις, προκειμένου, άμεσα :

  • να μειώσετε το διοικητικό – διαχειριστικό σας κόστος
  • να εφαρμόσετε διοικητικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
  • να αναπτυχθείτε επιχειρησιακά και εμπορικά

Συνεργαζόμενοι μαζί σας, μπορούμε να αναλάβουμε εκ μέρους σας :

  • Τη διαχείριση του προσωπικού σας (από τη δυνατότητα πρότασης υποψηφίων έως την αξιολόγηση των εργαζομένων και από την εκπόνηση διαδικασιών έως την εφαρμογή και παρακολούθηση ειδικών νομικών πλαισίων όπως αυτό της προστασίας προσωπικών δεδομένων)
  • Την ανάληψη διοικητικών – υποστηρικτικών καθηκόντων επιμελητείας, προμηθειών, ασφάλειας και συντήρησης εγκαταστάσεων
  • Τη συντήρηση, επισκευή και προστασία των ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιακών σας δικτύων (τηλεφωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών)
  • Την εμπορική και επικοινωνιακή προώθηση σας
  • Τη διεύθυνση του συνόλου των οικονομικών σας υπηρεσιών
  • Τη νομική συνδρομή και υποστήριξη των εταιρικών σας υποθέσεων

Με δύο απλά λόγια η η Capa Epsilon OSP® αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει το σύνολο – ή μέρος – του διοικητικού – διαχειριστικού σας βάρους, αφήνοντάς σας, ελεύθερο να ασχοληθείτε με την επιχειρηματική σας ανάπτυξη και μεγέθυνση.