Η Capa Epsilon OSP® οικοδομεί το σχεδιασμό της με βάση τη φιλοσοφία του Giver’s – Gain. Η λογική είναι απλή και βασίζεται στην επιθυμία να δημιουργηθούν ομάδες κοινωνικής δικτύωσης για να συναντηθούν σε τακτική βάση για να δημιουργήσουν συνεχείς σχέσεις. Η πρόθεση ήταν και εξακολουθεί να είναι να ωφελούνται τόσο οι κοινωνικές όσο και οι επιχειρηματικές επαφές, με βάση το ότι οι άνθρωποι εργάζονται με ανθρώπους. Η κοινωνική δικτύωση και η δικτύωση των επιχειρήσεων δημιουργούν μεταξύ τους μεγαλύτερες σχέσεις, καθώς αναπτύσσονται περισσότερες επιχειρήσεις μεταξύ των μελών, καθώς αναπτύσσονται σχέσεις και δημιουργείται εμπιστοσύνη.

Στα πλαίσια αυτά, η Capa Epsilon OSP®  έχει ολοκληρώσει το σχεδιασμό της ώστε να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους σχήματα, με άμεση συνέπεια να προσφέρει στους πελάτες της, τη δυνατότητα, είτε να μεγεθύνουν γεωμετρικά το πελατολόγιο τους, είτε να προμηθευτούν αγαθά και υπηρεσίες σε προνομιακό κόστος, συνδυασμένο με ελεγμένη υψηλή ποιότητα.