Η Capa Epsilon OSP® προσφέρει υπηρεσίες που έχουν τη δομή και τη λογική του cross functional. Εξυπηρετεί τους συνεργάτες της  κάθετα – ανάληψη όλης ή μέρους της διοικητικής λειτουργίας μιας επιχείρησης (οικονομική, επικοινωνιακή, διοίκηση και διαχείριση προσωπικού, συντήρηση και ανάπτυξη δικτύων κ.λπ.)−, είτε οριζόντια –αναλαμβάνοντας για παράδειγμα την κλαδική εκπροσώπηση ή διαχείριση μιας οποιασδήποτε εταιρείας ή εταιρειών−, είτε συνδυάζοντας και τα δύο, οπότε καταφέρνει με ευελιξία και ταχύτητα ένα απλό ζητούμενο: τη μετρήσιμη μείωση του κόστους.

  • Οικονομική Διαχείριση

  • Εκδόσεις και μελέτες

  • Ειδικές Διαμεσολαβήσεις

  • Υποστήριξη επιχειρήσεων

  • Συνέδρια και εκδηλώσεις

  • Επικοινωνία και marketing