Η Capa Epsilon OSP® αναλαμβάνει καθετοποιημένα ή ad hoc την προώθηση, την επικοινωνία και το marketing της εταιρείας σας. Από το σχεδιασμό ενός flyer ή ενός καταλόγου έως την παραγωγή ενός απαιτητικού video, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

Αναζητώντας και εντοπίζοντας όλες τις λεπτομερείς ιδιαιτερότητες της εταιρείας σας, προχωρούμε σε ειδικευμένη Μακροανάλυση και Μικροανάλυση του δικού σας εταιρικού και κλαδικού περιβάλλοντος. Κατόπιν αξιολογούμε τα ευρήματα και καταλήγουμε στο ύφος και τη δομή της καμπάνιας. Με ένα συνδυασμένο και κατάλληλο δείγμα προωθητικών ενεργειών, εκτοξεύουμε το όραμα και το προϊόν σας, βασισμένοι στις πλέον καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές.

Πως μπορούμε να προβάλουμε το όραμα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας :

  • Με οποιασδήποτε μορφής εκτύπωση (είτε ψηφιακή, είτε έντυπη)
  • Με μάρκετινγκ σε κινητά τηλέφωνα (Mobile Marketing)
  • Με τη βελτιστοποίηση Μηχανών Αναζήτησης (SEO Account Management)
  • Με την Ανάλυση Δεδομένων Διαδικτύου (Web Analytics)
  • Με την αναζήτηση και τα κοινωνικά δίκτυα (Search and Social Media)
  • Με τη διαχείριση περιεχομένου διαδικτύου (Web Content Management)