Χρηματοοικονομικές Εργασίες και Business Controling
Φοροτεχνική Υποστήριξη και Μισθοδοσία
Due Dilligence projects και Ειδικές Διαμεσολαβήσεις