Η χρήση των Μονάδων Ώθησης (nudge units) ως εφαρμοσμένων εργαλείων των διαρκώς ανερχόμενων Συμπεριφορικών Οικονομικών, αποτελεί την πλέον καινοφανή μέθοδο της Θεωρίας Λήψης Αποφάσεων. Η Συμπεριφορική Ρύθμιση και η Ώθηση μετατρέπονται ήδη σε βασικά ρυθμιστικά όργανα. Η Ώθηση δε, εισήχθη ήδη ως γενικό εργαλείο Διοικητικού Δικαίου στιςν ΗΠΑ με άμεσο εκτελεστικό διάταγμα.

Επίσης, η ίδια μέθοδος, αποτελεί το πλέον χρηστικό και συνιστώμενο εργαλείο διαχείρισης κρίσεων, τόσο σε επικοινωνιακό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Η προοπτική της Εταιρείας σας, η επιλογή του τρόπου χρηματοδότησης, ο σχεδιασμός ενός επιχειρηματικού σχεδίου, η είσοδος ενός νέου προϊόντος στην αγορά είναι μερικά παραδείγματα ερωτημάτων, που ζητούν πειστική και τεκμηριωμένη απάντηση. Η Capa Epsilon OSP® συνδυάζοντας μια σειρά από εντελώς πρωτοπόρα βοηθήματα, ανταποκρίνεται στον επιχειρηματία που αγωνιά, με τρόπο ξεκάθαρο και ουσιαστικό.