Η CapaEpsilon OSP® αναλαμβάνει πλήρως τόσο τη διαχείριση όσο και την αξιοποίηση του επαγγελματικού σας ακινήτου, όποιας μορφής ή χρήσης είναι αυτό :

 • Διοικητικά γραφεία
 • Χώροι καταστημάτων
 • Τηλεφωνικά κέντρα και συναφείς χώροι
 • Βιομηχανικά κτίσματα
 • Αποθήκες
 • Οικοπεδικές εκτάσεις
 • Λατομικές εκτάσεις ή / και ορυχεία
 • Λιμενικές εγκαταστάσεις

Εξυπηρετούμε ακίνητα, είτε εντός, είτε εκτός αστικού ιστού.

Αναλαμβάνουμε :

 • Τεχνικές συντηρήσεις ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού και οικοδομικού περιεχομένου
 • Soft services (εσωτερικοί καθαρισμοί χώρων, μυοκτονίες, υπηρεσίες πρασίνου, φύλαξη εγκαταστάσεων, διαμορφώσεις εσωτερικών χώρων)
 • Μελέτες στατικής επάρκειας

Τέλος, μπορούμε να προωθήσουμε το ακίνητό σας προς πώληση ή / και ενοικίαση, εξασφαλίζοντάς σας, το καλύτερο δυνατό τίμημα και ανταγωνιστικές χρεώσεις.