Δομές της Τεχνολογία της Πληροφορίας (ICT – Information and Communications Technology) δηλαδή τη μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, υλοποίηση, συντήρηση και διαχείριση υπολογιστικών πληροφοριακών συστημάτων, κυρίως όσον αφορά εφαρμογές λογισμικού και υλικού υπολογιστών. Ενσωμάτωση εσωτερικών – εξωτερικών πληροφοριών διαχείρισης μέσω εφαρμογής Συστήματος Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού (ERP – Enterprise Resource Planning). H CapaEpsilon spPCC ® έχει προνομιακή συνεργασία με τους βασικούς παίκτες παροχής αυτών των λύσεων όπως :

  • SAP Ελλάδος
  • Unisoft
  • Epsilon Software
  • Megasoft

Κατά συνέπειαν, για τις εφαρμογές όπως οι SAP Business One, Atlantis, SoftOne, Epsilon, Pylon, PrismaWin, η CapaEpsilon spPCC ® εξασφαλίζει στην επιχείρηση την επιτυχή σχεδίαση, υλοποίηση, αναβάθμιση, αλλά και χρήση τους