Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κος Ι. Βρούτσης υπέγραψε τη σχετική απόφαση με την οποία παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε4 (ετήσιος/ετήσιος συμπληρωματικός) έως την 30η Νοεμβρίου 2020.

 

Share This Story, Choose Your Platform!