της Διονυσίας-Θεοδώρας Αυγερινοπούλου*

Στην τρέχουσα Σύνοδο Κορυφής για το Κλίμα, που διενεργείται στη Νέα Υόρκη από τις 20 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 20201,  υιοθετήθηκε μια εμβληματική πρωτοβουλία, η δημιουργία της Πλατφόρμας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για το Κλίμα (“SMEs Climate Hub”)2.  Από τη συμμαχία των μεγαλύτερων οργανώσεων ανακοινώθηκε η έναρξη μιας πρωτοποριακής πλατφόρμας δράσης για το κλίμα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με αντικείμενο τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τη δημιουργία ανθεκτικών επιχειρήσεων, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Exponential Road map Initiative προτείνονται 36 λύσεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μειώσουν κατά το ήμισυ τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 παγκοσμίως. Ο Οδικός Χάρτης δείχνει πώς μπορούμε να χτίσουμε μια ισχυρή, ανθεκτική και διαχρονική παγκόσμια οικονομία και να αυξήσουμε την ευημερία και υγεία της ανθρωπότητας. Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου δημιουργήθηκε το Εγχειρίδιο των Επιχειρήσεων του 1,5°C (“1.5°C Business Playbook”), το οποίο βοηθά τις επιχειρήσεις να ορίσουν μια στρατηγική με στόχο τη μέση αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας έως του 1,5°C.6

Η δημοσίευση της Πλατφόρμας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για το Κλίμα θα ενθαρρύνει μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δεσμευτούν στην κατά 50% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πριν από το 2030 και την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών πριν από το 2050. Με τη δέσμευση αυτή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από τα διαθέσιμα εργαλεία και τους πόρους τα οποία θα τους βοηθήσουν να μειώσουν τις εκπομπές και να δημιουργήσουν πιο ανθεκτικές επιχειρήσεις. Η πλατφόρμα αυτή φιλοδοξεί να δημιουργήσει στις επιχειρήσεις άμεσα εμπορικά κίνητρα.

Αν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το 90% παγκοσμίως και απασχολούν πάνω από δύο δισεκατομμύρια εργαζόμενους, παρόλα αυτά η δράση τους για το κλίμα είναι ανεπαρκής. Με την ίδρυση της Πλατφόρμας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για το Κλίμα, οι συνδιοργανωτές έχουν την ευκαιρία να επιτύχουν τη μείωση των εκπομπών σε μεγάλο βαθμό, καθώς και να δημιουργήσουν μια από κάτω προς τα πάνω αντοχή σχετικά με τους κινδύνους για το κλίμα, σε βασικές παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Ήδη, πληθώρα πολυεθνικών επιχειρήσεων, όπως η Ericsson, IKEA, Telia, BT Group and Unilever, οι οποίες έχουν θέσει στόχους για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών στην παραγωγή τους, έχουν δεσμευτεί να υποστηρίξουν την Πλατφόρμα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για το Κλίμα, μέσω του νέου γκρουπ με τίτλο “Ηγέτες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας με στόχο το 1,5°C”. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν θέσει μια ηχηρή δέσμευση να συμπεριλάβουν κλιματικούς στόχους στη δραστηριότητά τους σχετικά με τα κριτήρια αγοράς προμηθειών, καθώς και να συνεργαστούν εντατικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού με στόχο την επίτευξη καθαρών μηδενικών αερίων του θερμοκηπίου πριν το 2050. Θα παρέχουν επίσης, συγκεκριμένα εργαλεία, ανταλλαγή γνώσεων και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την εφαρμογή ισχυρών κλιματικών στρατηγικών μέσω της Πλατφόρμας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για το Κλίμα.


1 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εβδομάδα για το Κλίμα εδώ: <https://www.climateweeknyc.org/climate-week-nyc-2020>
2 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις της Πλατφόρμας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για το Κλίμα εδώ: <http://smeclimatehub.org/wp-content/uploads/2020/09/About-the-SME-Climate-Commitment-v1.0.pdf>.
3 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον “Χάρτη Πορείας” εδώ: <https://exponentialroadmap.org/>.
4 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκστρατεία εδώ: <https://www.wemeanbusinesscoalition.org/>
5 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκστρατεία των Ηνωμένων Εθνών εδώ: <https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign>.
6 Το Εγχειρίδιο των Επιχειρήσεων στον 1.5°C (“1.5°C BusinessPlaybook”) διαθέσιμο εδώ: <https://exponentialroadmap.org/1-5c-business-playbook/>. 

* Η Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, Μέλος του Cluster Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ICC Ελλάς, Μέλος της Επιτροπής Ενέργειας και Περιβάλλοντος
Πηγή : capital.gr – Ημερομηνία δημοσίευσης : Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 00:03 μμ

Share This Story, Choose Your Platform!