Προστατευμένοι από τους πλειστηριασμούς τουλάχιστον έως τα τέλη του 2020 θα είναι χιλιάδες οφειλέτες, ανεξαρτήτως χρεών και περιουσίας, αφού ακόμη και να αρθεί το lockdown και κατ’ επέκταση η περίοδος αναστολής που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση οι διαδικασίες επανεκκίνησης των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτούν χρόνο.

Όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, σε αρκετές περιπτώσεις οι δανειολήπτες δεν έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια που τους δίνει ο νόμος να «μπλοκάρουν» τους πλειστηριασμούς, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμη και να παύσουν τα περιοριστικά μέτρα δύσκολα θα βρεθούν αντιμέτωποι με το e-σφυρί πριν από το 2021. «Το προηγούμενο ”πάγωμα” έληξε στα τέλη Ιουλίου. Κι, όμως, οι πρώτοι πλειστηριασμοί ξεκίνησαν τον Οκτώβριο. Επομένως, κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και σε αυτή την περίπτωση», σχολιάζουν χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως στα τέλη Νοεμβρίου και αναλόγως με την εξέλιξης της υγειονομικής κρίσης θα υπάρξει παρέμβαση από πλευράς του υπουργείου Δικαιοσύνης. «Προς ώρας ισχύει η αναστολή των δημοπρασιών, αλλά και οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, όπως επιδόσεις διαταγών πληρωμής με επιταγές προς εκτέλεση, κατασχέσεις ακινήτων, τραπεζικών λογαριασμών, ενοικίων κ.ο.κ.», καταλήγουν.

Η κυβερνητική απόφαση να προχωρήσει σε «πάγωμα» των πλειστηριασμών έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης πρωτοβουλίας των τραπεζών να αναστείλουν τις συγκεκριμένες διαδικασίες για τους οφειλέτες εκείνους που ανήκουν στα ευάλωτα οικονομικά στρώματα. Απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια, ήταν να είχε προηγηθεί δικό τους αίτημα, το οποίο θα συνοδευόταν και από άρση του τραπεζικού απορρήτου, προκειμένου να διαπιστωθεί η πραγματική οικονομική τους κατάσταση.

Αξίζει να αναφερθεί πως στην πλατφόρμα e-auction είναι αναρτημένοι 1.487 πλειστηριασμοί έως τα τέλη Δεκεμβρίου, με τιμή πρώτης προσφοράς που ξεκινά από τα 150 ευρώ έως και τα 25,7 εκατ. ευρώ!

Σφίγγει ο κλοιός από το 2021

Από τις αρχές του 2021, πάντως, οπότε και θα τεθεί σε ισχύ ο νέος Πτωχευτικός Νόμος – εφόσον δεν υπάρξει παράταση λόγω της πανδημίας – προβλέπεται μία πιο fast track διαδικασία για την διεξαγωγή των πλειστηριασμών.

Πιο αναλυτικά, στα επίμαχα άρθρα ορίζεται η σταδιακή μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς για τα ακίνητα που δεν συγκεντρώνουν αγοραστικό ενδιαφέρον, με συνέπεια είτε ο πλειστηριασμός να κηρύσσεται άγονος είτε οι ίδιες οι τράπεζες να τα αγοράζουν, προκειμένου να προστατέψουν τα ενέχυρά τους.

Ειδικότερα, εφόσον ο πλειστηριασμός κηρυχθεί άγονος επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία που ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού μέσα σε 20 εργάσιμες ημέρες. «Στην επαναληπτική διαδικασία η τιμή πρώτης προσφοράς μειώνεται στα 3/4 της μέσης τιμής των εκτιμήσεων των πιστοποιημένων εκτιμητών και σε περίπτωση που απαιτηθεί επανάληψη διεξάγεται με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το 1/2 της μέσης τιμής των εκτιμήσεων των πιστοποιημένων εκτιμητών», επισημαίνεται χαρακτηριστικά και προστίθεται: «Σε περίπτωση που και αυτός ο πλειστηριασμός αποβεί άγονος ο σύνδικος υποβάλλει αμελλητί στον εισηγητή αίτηση για τη μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς ή την έγκριση όρων που θα διευκολύνουν την εκποίηση του πράγματος, συμπεριλαμβανομένου αιτήματος για ελεύθερη εκποίηση με συγκεκριμένο τίμημα ή διενέργειας ελέγχου της νομικής ή πραγματικής κατάστασης.

Ο εισηγητής αποφαίνεται επί της αίτησης του συνδίκου με αιτιολογημένη διάταξη, κατά της οποίας δεν επιτρέπεται η άσκηση οποιουδήποτε ένδικου μέσου. Η διάταξη του εισηγητή εκδίδεται μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή της αίτησης του συνδίκου».

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η μεταβίβαση του πράγματος μέσα σε 120 ημέρες από την έκδοση της διάταξης του εισηγητή ο σύνδικος επαναλαμβάνει τον πλειστηριασμό χωρίς τιμή πρώτης προσφοράς.

Εάν και αυτός ο πλειστηριασμός αποβεί άγονος η κυριότητα του πράγματος περιέρχεται στο Δημόσιο εφόσον ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο. Εάν είναι φυσικό πρόσωπο το πράγμα περιέρχεται στον οφειλέτη, εάν δεν υπάρχουν οφειλές προς το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και στο Δημόσιο σε περίπτωση που υφίστανται τέτοιες.

Πηγές : eisodima.gr

Share This Story, Choose Your Platform!