Μια σημαντική ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν καινοτόμα έργα στους τομείς της πράσινης καινοτομίας στη βιομηχανία, της γαλάζιας ανάπτυξης και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ / ICT) αποκτούν ελληνικές επιχειρήσεις από τους συγκεκριμένους κλάδους. Πρόκειται για τη δεύτερη ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων από ελληνικές επιχειρήσεις που ανακοίνωσε το πρόγραμμα Business Innovation Greece των ΕΕΑ Grants.

Τι προσφέρει το Πρόγραμμα Business Innovation Greece

Το πρόγραμμα Business Innovation Greece προσφέρει οικονομική υποστήριξη (επιχορηγήσεις) για την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων. Η προσφερόμενη επιχορήγηση μπορεί να καλύψει ένα χρηματοδοτικό κενό της επιχείρησης, προκειμένου να προχωρήσει μία επένδυση (εφαρμογή υπάρχουσας τεχνολογίας, καινούργια για την επιχείρηση) ή να υλοποιηθούν δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης, οι οποίες να στοχεύουν στην τελειοποίηση μίας καινοτόμου τεχνολογίας ή ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας και την εισαγωγή τους στην αγορά. Το πρόγραμμα Business Innovation Greece δίνει μεγάλη έμφαση στην καινοτομία, καθώς αυτή αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αύξηση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης. Μπορεί να προσφέρει χρηματοδότηση για ένα εύρος δράσεων οι οποίες θα αποσκοπούν στην αύξηση της κερδοφορίας των ελληνικών επιχειρήσεων, τη βελτίωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, και τη συνεισφορά τους σε έναν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο (κυρίως μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, καθώς και της ανάπτυξης των ικανοτήτων τους).

Το ύψος της χρηματοδότησης που μπορεί να αιτηθεί μία επιχείρηση

Μια ελληνική επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί για επιχορήγηση από 200.000 ευρώ έως και 1.500.000 ευρώ ανά έργο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αιτηθούν και για μικρότερα ποσά, από 50.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ ανά έργο. Μόνο μια αίτηση χρηματοδότησης έργου μπορεί να κατατεθεί από κάθε επιχείρηση σε κάθε δημόσια ανοιχτή πρόσκληση. Η χρηματοδότηση από τον οργανισμό Innovation Norway μπορεί να συνδυαστεί με κάποιο ξεχωριστό και ανεξάρτητο εγγυητικό σχήμα υπό την ευθύνη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ – HDB). Στόχος είναι να διασφαλιστεί η απαραίτητη συγχρηματοδότηση του εγκεκριμένου κάθε φορά έργου.

Τα έργα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος

Οι προτάσεις έργων προς χρηματοδότηση θα πρέπει να εντάσσονται στους κάτωθι τρεις τομείς:

  • Στον τομέα της πράσινης καινοτομίας στη βιομηχανία
  • Στον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης, όπου υποστηρίζεται η ανάπτυξη νέων λύσεων για τον ναυτιλιακό τομέα στην Ελλάδα
  • Στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT)

Ήδη 16 καινοτόμα έργα ελληνικών επιχειρήσεων έχουν εγκριθεί και θα λάβουν χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Business Innovation Greece.

Με αφορμή την ανακοίνωση της δεύτερης ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έργων από ελληνικές επιχειρήσεις, ο πρέσβης της Νορβηγίας στην Ελλάδα Frode Overland Andersen σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ επισημαίνει ότι: «Το πρόγραμμα Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα είναι ένα πρόγραμμα ναυαρχίδα των ΕΕΑ Grants. Η Νορβηγία και οι δότριες χώρες έχουν δεσμεύσει κονδύλια ύψους 21,5 εκατ. ευρώ, προκειμένου να βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, καθώς από τα 16 καινοτόμα έργα που ήδη έχουν επιλεγεί προς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα, τα επτά έχουν ως εταίρους Νορβηγικές εταιρίες. Οι τομείς της γαλάζιας ανάπτυξης, της πράσινης καινοτομίας και των ΤΠΕ είναι κρίσιμοι για την ελληνική οικονομία. Σε αυτούς τους τομείς, η Νορβηγία μπορεί να συνεισφέρει με τεχνογνωσία και καινοτόμες εφαρμογές παγκόσμιας κλάσης».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 18 Φεβρουαρίου 2021

Η Anne Lise Rognlidalen, διευθύντρια προγράμματος Business Innovation Greece, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι: «Είμαι πολύ ευχαριστημένη που εγκαινιάσαμε την 2η Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του προγράμματος «Business Innovation Greece”. Στην πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, το 50% των αιτήσεων εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση, επομένως ανυπομονούμε να λάβουμε έναν ακόμη μεγαλύτερο αριθμό προτάσεων με ενδιαφέρον για έργα επιχειρηματικής ανάπτυξης. Πιστεύω ότι το πρόγραμμα θα ωφελήσει ιδιαίτερα τον παραγωγικό τομέα της Ελλάδας να γίνει πιο ανταγωνιστικός και καινοτόμος, υιοθετώντας λύσεις, διαδικασίες, και μεθόδους παραγωγής οι οποίες είναι πιο αποτελεσματικές και φιλικές προς το περιβάλλον. Ειδικά για το τελευταίο, πιστεύω ότι το πρόγραμμα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στις ελληνικές επιχειρήσεις να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες και λύσεις. Η δεύτερη ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων, με συνολικό προϋπολογισμό 13 εκατομμύρια ευρώ, έχει προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 18 Φεβρουαρίου 2021».

Η Αθηνά Χατζηπέτρου, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, υπογραμμίζει ότι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB), ως Τράπεζα Ανάπτυξης της χώρας και Εθνικός Συνεργάτης του Innovation Norway, θα στηρίξει με υπερηφάνεια το «Business Innovation Greece» που θα συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων, παρέχοντας χρηματοδότηση σε βασικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της Πράσινης Καινοτομίας & Γαλάζιας Ανάπτυξης, καθώς και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Η Τράπεζα θα επιδιώξει την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα, παρέχοντάς τους συνοδευτικές επιλογές χρηματοδότησης (δάνεια, εγγυήσεις, συγχρηματοδότηση), μέσω των μελλοντικών προγραμμάτων της».

Ο οργανισμός Innovation Norway

Διαχειριστής χρηματοδότησης κι αποκλειστικός αρμόδιος για την αξιολόγηση, επιλογή και εποπτεία των έργων καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος Business Innovation Greece, καθώς και για την εκταμίευση των ποσών επιχορήγησης, είναι ο οργανισμός Innovation Norway – ένας κρατικός φορέας που υπάγεται στο υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Αλιείας της Νορβηγίας και είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος φορέας της Νορβηγικής κυβέρνησης για θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης. Ο οργανισμός Innovation Norway έχει μακροχρόνια εμπειρία στη διαχείριση επιχορηγήσεων και δανείων, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων των EEA Grants που άπτονται της ανάπτυξης επιχειρήσεων.

Πηγή : businessdaily.gr

Share This Story, Choose Your Platform!