Ένα ευρύτερο σχέδιο αρχίζουν να επεξεργάζονται, τράπεζες, Κυβέρνηση, αλλά και σύμβουλοι είτε του δημοσίου είτε των τραπεζών με στόχο την κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών.

Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει τους εξής άξονες

1.Το πρώτο κύμα τιτλοποιήσεων NPEs θα επιφέρει κεφαλαιακή ζημία στις τράπεζες περίπου 5,8 με 6 δισεκ.
Οι τράπεζες λόγω της μείωσης των ελάχιστων συνολικών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας SREP από 13,75% -14,25% στο 11,25% συνέβαλλαν ώστε οι τράπεζες να αυξήσουν σημαντικά τα κεφαλαιακά τους αποθέματα περίπου στα 8,7 δισεκ. ευρώ.
Π.χ. η Alpha bank διαθέτει 3,1 δισεκ. της Eurobank το κεφαλαιακό μαξιλάρι ανέρχεται στα 1,7 δισεκ. της Πειραιώς στα 2,2 δισεκ. και της Εθνικής τράπεζας 1,7 δισεκ. ευρώ.
Συνολικά λοιπόν οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν 8,7 δισεκ. κεφαλαιακό μαξιλάρι αλλά με SREP 11,25%.
Με SREP δηλαδή ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 13,75% με 14,25% το κεφαλαιακό μαξιλάρι διαμορφώνεται στα 6,7 δισεκ.
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Alpha θα μειώσει τα κεφάλαια της κατά 2 δισεκ. η Εθνική 880 εκατ και η Πειραιώς 1,35 δισεκ. ευρώ δηλαδή κατά 4 δισεκ. ευρώ λόγω των σχεδιαζόμενων τιτλοποιήσεων προβληματικών δανείων.
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα έχει απομείνει με 2,7 δισεκ. κεφαλαιακό μαξιλάρι το οποίο θα μηδενιστεί όταν το ελάχιστο SREP επανέλθει στο 13,75% με 14,25% (14,25% για την Πειραιώς και 13,75% για τις άλλες τράπεζες) και αποτιμηθούν moratorium δανείων κ.α.

Το δεύτερο κύμα εξυγίανσης πιο δύσκολο για τις ελληνικές τράπεζες λόγω κεφαλαίων

2.Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύματος τιτλοποιήσεων NPEs  μέσω του Ηρακλή όπου το κράτος παρέχει κρατικές εγγυήσεις ουσιαστικά, σε γενικές γραμμές εξαντλούνται τα κεφαλαιακά αποθέματα και επί της ουσίας δεν θα μπορούν να καλύψουν την κεφαλαιακή ζημία του δεύτερου κύματος τιτλοποιήσεων μέσω του Ηρακλή 2 που σχεδιάζεται να ενεργοποιηθεί Μάιο του 2021.
Εάν λάβουμε υπόψη ότι θα απομείνουν στο σύστημα άλλα 36-38 δισεκ. προβληματικά δάνεια και αξιολογώντας ότι στα stress tests δεν θα συμπεριληφθούν τα μορατόρια που φθάνουν στα δάνεια περίπου τα 23-24 δισεκ. και μαζί με τις κρατικές εγγυήσεις στα 30 δισεκ.
Στα stress tests οι τράπεζες θα πρέπει να διενεργήσουν προβλέψεις για προβληματικά δάνεια τύπου moratorium και βεβαίως να καλύψουν το δεύτερο κύμα εξυγίανσης.

3.Προφανώς δεν είναι όλες οι τράπεζες στην ίδια μοίρα, δεν έχουν όλες τις ίδιες κεφαλαιακές ανάγκες και δεν ξεκινούν από την ίδια αφετηρία.
Όμως λαμβάνοντας υπόψη ότι για να μπορέσουν οι τράπεζες
-Να ολοκληρώσουν επιτυχώς το δεύτερο και τελικό κύμα εξυγίανσης μειώνοντας τα NPEs στο 5% ή κάτω από 5% του συνόλου των δανείων.
-Για να καλύψουν τις δυνητικές από νέα προβληματικά δάνεια και moratorium
-Να διατηρούν ένα ικανοποιητικό κεφαλαιακό μαξιλάρι ασφαλείας
-Να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αύξησης του SREP του ελάχιστου συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, των IFRS 9 και της Βασιλείας ΙΙΙ με την πλήρη εφαρμογή της…

Ποιες οι ανάγκες ή τα δυνητικά κεφάλαια που μπορούν να αντληθούν;

4.Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν
-Η Πειραιώς θα χρειαστεί 2 δισεκ. αύξηση κεφαλαίου και άλλα 800 εκατ άντλησης κεφαλαίων με άλλους τρόπους π.χ. εκδόσεις ομολογιακών
-Η Εθνική θα χρειαστεί αύξηση 1 με 1,5 δισεκ.
-Η Eurobank 1 με 1,5 δισεκ.
-Η Alpha bank 1,5 δισεκ. ευρώ
Συνολικά 6 με 6,5 δισεκ. ευρώ.
Με την παραδοχή ότι θα συμμετάσχει και το ελληνικό δημόσιο μέσω του ΤΧΣ και λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσο όρο θα καλύψει το 28% των αυξήσεων σημαίνει 1,6 με 1,8 δισεκ. σε σύνολο 6,5 δισεκ. ευρώ.
Π.χ. στην Πειραιώς θα συμμετάσχει με 1,2 δισεκ. στην Εθνική 400 εκατ στην Alpha bank και στην Eurobank πιθανότατα λόγω χαμηλών ποσοστών να μην συμμετάσχει.
Το ΤΧΣ θα κατέχει 61,4% της Πειραιώς, το 40,3% της Εθνικής τράπεζας, στην Alpha bank 11% και στην Eurobank 1,34%.

Σε ποιες τιμές οι ΑΜΚ του μέλλοντος….

5.Οι αυξήσεις κεφαλαίου για να μπορέσουν να υλοποιηθούν θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες κερδοσκοπικές αναλαμπές τους επόμενους μήνες που θα οδηγήσουν σε υψηλότερα επίπεδα τις μετοχές.
-Το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία θα ανακάμψει έστω και 2,5% με 3,5% στο καλό σενάριο
-Θα αρχίσει η οικονομία να επιστρέφει στην κανονικότητα
-Το ΤΧΣ θα συμμετάσχει και ως εγγυητής των αυξήσεων κεφαλαίου, ότι δηλαδή θα καλυφθούν
-Ορισμένες τράπεζες δεν χρειάζονται αύξηση αλλά θα τις υλοποιήσουν για ανάπτυξη και δυναμική
Σε αυτό το σενάριο μπορεί να δούμε υψηλότερα τις χρηματιστηριακές τιμές αλλά όταν προσδιοριστούν οι τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου – θα έχουν προηγηθεί και reverse split δηλαδή μείωση των κυκλοφορουσών μετοχών, είναι το αντίστοιχο του split – θα καταγραφούν discount δηλαδή εκπτώσεις 40% στις τιμές των μελλοντικών αυξήσεων κεφαλαίου.
Επίσης είναι βέβαιο ότι οι μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου στις τράπεζες που δεν θα πραγματοποιηθούν όλες μαζί αλλά σε ικανά χρονικά διαστήματα η μια από την άλλη, θα πραγματοποιηθούν σε τιμές χαμηλότερες του 2015.
Οι τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου του 2015 ήταν Alpha 2 ευρώ, Εθνική 3 ευρώ, Eurobank 1 ευρώ πριν την απορρόφηση της Grivalia και 6 ευρώ η Πειραιώς.

Πηγή : bankingnews.gr

Share This Story, Choose Your Platform!