Πεντάμηνη παράταση παίρνει η διαδικασία υποβολής αίτησης στο ΚΕΑΟ για ένταξη στην ρύθμιση οφειλών σε έως 120 δόσεις (του ν.4611/2019), για όσους έχει προηγηθεί η αντίστοιχη αίτηση προσδιορισμού του ποσού στον e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με νεότερη εγκύκλιο του ασφαλιστικού υπερ-ταμείου, η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών με τις διατάξεις του ν.4611/2019 για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες περιλαμβάνει δύο στάδια:

Το πρώτο στάδιο αφορούσε στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ.

Το δεύτερο στάδιο είχε να κάνει με την υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ.

Για τις προαναφερόμενες κατηγορίες οφειλετών η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση ολοκληρωνόταν μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας που ήταν η 7η Οκτωβρίου 2019 και μετά τη διαβίβαση των οφειλών στο ΚΕΑΟ και την υποβολή της αίτησης για ένταξη στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης από τους μη μισθωτούς, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ ήταν η 30η Απριλίου 2021, όπως είχε οριστεί στο άρθρο 70 του ν. 4756/2020.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η προθεσμία αυτή μετατίθεται για τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης δεν υπολογίζονται τόκοι και άλλες προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Υπενθυμίζεται πως η απώλεια της ρύθμισης των 120 δόσεων οδηγεί στην αναβίωση της οφειλής και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων στην κατάσταση που είχαν κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μάλιστα πριν από τον τυχόν επανυπολογισμό τους. Αυτό σημαίνει πως μια ενδεχόμενη απώλεια της ρύθμισης των 120 δόσεων θα είχε πολύ σημαντικό κόστος για αρκετούς ασφαλισμένους – οφειλέτες.

By Published On: 28 Απριλίου, 2021Categories: ΕνημέρωσηΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών σε 120 δόσεις : Νέα προθεσμία αίτησης έως 30 ΣεπτεμβρίουTags: , , , ,

Share This Story, Choose Your Platform!