Δια της ψηφιακής οδού, μέσω των υποδομών των δικτύων, διεκπεραιώνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου το σύνολο της επικοινωνίας και της οικονομικής δραστηριότητας – και – στην Ελλάδα την περίοδο της πανδημίας. Είναι ενδεικτικό ότι τους έξι πρώτους μήνες του 2020 σημειώθηκε στην Ελλάδα αύξηση κατά 67% (66,8%) στην κατανάλωση δεδομένων, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Eιδικά το 2ο τρίμηνο του έτους, ο βαθμός χρήσης δεδομένων αυξήθηκε στα 2,58 GB ανά ενεργό συνδρομητή ανά μήνα, έναντι 1,6 GB της αντίστοιχης περιόδου του 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 61%. Επιπλέον, το 1ο εξάμηνο του 2020, τα λεπτά ομιλίας αυξήθηκαν κατά 4,3%.

Την ίδια στιγμή που η χρήση δεδομένων και φωνής αυξάνεται σημαντικά στην εγχώρια αγορά, οι τιμές χρέωσης αποκλιμακώνονται. Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας, οι τιμές προ φόρων μειώθηκαν κατά 11,2% για τις υπηρεσίες φωνής και κατά 31,8% για τα δεδομένα.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι το 1ο εξάμηνο του έτους τα έσοδα των παρόχων από υπηρεσίες μειώθηκαν στα €888 εκατ., παρουσιάζοντας πτώση κατά 4,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σημαντική επίπτωση στα έσοδα είχε η μείωση σε επίπεδο roaming (-77% το 2ο τρίμηνο του έτους).

Παρά την πτώση των εσόδων, οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά δεν υπέστειλαν την επενδυτική τους σημαία. Συνολικά, σε επίπεδο εξαμήνου οι εταιρείες του κλάδου υλοποίησαν επενδύσεις €120,6 εκατ., εκ των οποίων τα €67 εκατ. αφορούν επενδύσεις κατά το 2ο τρίμηνο του έτους – μία αύξηση κατά 10% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

“Ο κλάδος σταθερά παραμένει ένας από τους σημαντικότερους επενδυτές της χώρας, προσφέροντας θετικά αποτελέσματα στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας παρά τη μείωση των εσόδων του καθ’ όλη τη διάρκεια της ύφεσης. Επιβεβαιώνει την ουσιαστική συμβολή του στην ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας της χώρας και στην ενδυνάμωση της ψηφιακής ανταγωνιστικότητας της χώρας”, αναφέρει η ΕΕΚΤ.

Εργαλείο αλληλεπίδρασης
“Στη σκιά της παγκόσμιας υγιειονομικής και οικονομικής κρίσης, που προκάλεσε η πανδημία, τα δίκτυα απέδειξαν ότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ψηφιακής, οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας της χώρας, καθώς ανταποκρίθηκαν στις αυξημένες ανάγκες των πολιτών, των επιχειρήσεων και της δημόσιας διοίκησης. Μέσω των υποδομών των δικτύων διεκπεραιώνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου το σύνολο της ανθρώπινης επικοινωνίας και οικονομικής δραστηριότητας σε καθημερινή βάση και σε ευρεία έκταση”, σημειώνει η ΕΕΚΤ.

Και προσθέτει: “Η κινητή τηλεφωνία γίνεται, μέσα από καινοτόμες υπηρεσίες και εφαρμογές, εργαλείο αλληλεπίδρασης με τον νέο ψηφιακό κόσμο, παρέχοντας τη δυνατότητα βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών και αύξησης της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων”.

Πηγή : sepe.gr

Share This Story, Choose Your Platform!