Η Viva Wallet επιδιώκει να συγκεντρώσει μισό δισεκατομμύριο ευρώ για να υποστηρίξει τις λειτουργίες της ψηφιακής τραπεζικής, ανέφεραν δύο πηγές στο Reuters, μετά την εξασφάλιση τραπεζικής άδειας μέσω συγχώνευσης με την Praxia Bank.

Η εταιρεία, προσέλαβε την Jefferies προκειμένου να συγκεντρωθούν € 500 εκ. τα οποία-βάσει ανωνύμων πηγών που προέρχονται από την εταιρεία-θα αποτελέσουν το μετοχικό κεφάλαιο ενός νεοσύστατου νομικού προσώπου, με σκοπό να συγκεντρωθεί σε αυτό, όλος ο τραπεζικός δανεισμός της Viva Wallet. Οι μετοχές αυτές θα διακινηθούν μέσω της χρηματιστηριακής οδού σε επενδυτές.

«Η Viva θέλει να είναι μια neobank», είπε μια από τις πηγές, προσθέτοντας ότι η προτεινόμενη συμφωνία έχει το πράσινο φως από τις ρυθμιστικές αρχές στην Ευρώπη.

Ωστόσο, σε επίσημο επίπεδο, οι εκπρόσωποι της Viva Wallet και της Jefferies αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Πιθανή επιτυχία του project αυτού, είναι δυνατόν να οδηγήσει στη δημιουργία ενός νέου χρηματοπιστωτικού εργαλείου, μέσω της ίδρυσης – εντελώς – ψηφιακών start-up τραπεζών, με ευελιξία διαχείρισης και παροχή ευκολότερης χρηματοδότησης από τους neobankers, τους ψηφιακούς -πλέον -δανειοδότες τους.

Στόχος της Viva Wallet  είναι να εκδίδει και να πωλεί δάνεια, τα οποία θα παίρνουν τη μορφή SPV (εταιρείας ειδικού σκοπού) και θα μεταβιβάζονται εντός 24 ωρών στη νεοσύστατη εταιρεία διαχείρισης δανείων, απομακρύνοντας έτσι κάθε είδους κίνδυνο από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Viva Wallet.

Η νέα αυτή αρχιτεκτονική, δείχνει έναν νέο δρόμο επανατοποθέτησης των πρακτικών που ακολουθούνται από τους παραδοσιακούς παίκτες του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος, οι οποίοι, μετά την Κρίση Χρέους και τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας, οφείλουν να κερδίσουν εκ νέου την εμπιστοσύνη πελατών και επενδυτών.

Οι neobanks αρχίζουν να καθίστανται δημοφιλείς στην Ευρώπη (αλλά και αλλού) μεταξύ πελατών και ιδιωτών επενδυτών που έχουν επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στον κλάδο.

Η Viva Wallet  ιδρύθηκε το 2005 και προσφέρει υπηρεσίες πληρωμών μέσω cloud σε 23 ευρωπαϊκές χώρες, παρέχοντας πληρωμές σε τρία νομίσματα, δηλαδή ευρώ, βρετανική λίρα και ρουμανική λέι.

Τον Ιανουάριο, ανακοίνωσε μια συμφωνία για την αγορά της πρώτης ψηφιακής αμφισβητίας της Ελλάδας, Praxia Bank, η οποία ανήκε στον πρώην αφεντικό της Barclays, Bob Diamond και τον συνεργάτη της Atlas Merchant Capital, David Schamis. Η εξαγορά της Praxia εκκαθαρίστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος στις αρχές Αυγούστου.

Πηγή : reuters.com  – μετάφραση και προσαρμογή : Capa Epsilon

Share This Story, Choose Your Platform!