Με τα κρούσματα κορονοϊού να σπάνε το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο, η κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει καθημερινά τροπολογίες με μέτρα που θα ανακουφίσουν εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Το βράδυ της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία που προβλέπει την παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020 του προγράμματος «Συν-εργασία» για την επιδότηση μισθών και εισφορών εργαζομένων σε επιχειρήσεις, που έχουν πληγεί από την πανδημία.

Το πρόγραμμα «Συν-εργασία» αφορά την επιδότηση έως 60% του μισθού και του 100% των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων για τον χρόνο που αυτοί δεν εργάζονται.

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη η κυβέρνηση πέρασε σε άλλη τροπολογία αποφάσεις για ρυθμίσεις οφειλών, ώστε να διευκολυνθούν φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που δημιούργησαν χρέη ή έχασαν παλαιότερες ρυθμίσεις, λόγω των τεράστιων οικονομικών προβλημάτων που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού.

Στην τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε την Τετάρτη καθορίζονται επίσης τα μέτρα που λαμβάνονται για την υποστήριξη των εργαζομένων σε επιχειρήσεις περιφερειακών ενοτήτων (Π.Ε.) της χώρας, ανάλογα με την επιδημιολογική κατάσταση.

Συγκεκριμένα, γα τις Π.Ε. που εντάσσονται στην κατηγορία «Πολύ υψηλό», προβλέπονται τα εξής:

– Για όσες επιχειρήσεις τεθούν σε αναστολή λειτουργίας, βάσει εντολής δημόσιας αρχής, προβλέπεται υποχρεωτική αναστολή των συμβάσεων εργασίας και δικαίωμα αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους των εν λόγο επιχειρήσεων, τουλάχιστον για 14 ημέρες και έως το διάστημα, κατά το οποίο ορίζεται η αναστολή λειτουργίας. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού, κατ’ ελάχιστο για 14 ημέρες, υπολογιζόμενη με βάση τα 534 ευρώ που αντιστοιχούν σε 30 ημέρες. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής καλύπτονται αναλογικά από τον κρατικό προϋπολογισμό και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού.

– Για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, οι εργοδότες υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, η καταγγελία είναι άκυρη. Επίσης, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται μετά το πέρας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να διατηρούν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών.

Για τις Π.Ε. που υπάγονται στις κατηγορίες «Υψηλό», «Μέτριο» και «Χαμηλό» προβλέπεται:

– Δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, για εργαζόμενους επιχειρήσεων, βάσει ΚΑΔ
– Δυνατότητα ένταξης εργαζομένων στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», για όσες συμβάσεις εργασίας δεν τεθούν σε αναστολή
– Υποχρεωτική εφαρμογή συστήματος εξ αποστάσεως εργασίας, με διαβάθμιση του ποσοστού, αναλόγως του επιπέδου επικινδυνότητας της Π.Ε.

Προβλέπεται, δε, επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ για τους παραβάτες των ως άνω υποχρεώσεων.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου που αναμορφώνει τον πτωχευτικό κώδικα, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία την Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου.

Πηγή : reporter.gr

Share This Story, Choose Your Platform!