Την Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση ολοκλήρωσης του έργου της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Ελληνικής Βιομηχανίας» (Industry 4.0).

Την διαδικτυακή εκδήλωση άνοιξε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης και ακολούθησε χαιρετισμός από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκο Παπαθανάση και τον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ.Kaspar Richter. Χαιρετισμό απηύθυναν και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Αθανάσιος Κυριαζής και ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπoυργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Λεωνίδας Χριστόπουλος.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε τον κεντρικό ρόλο που θα επιτελέσει η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας, μεταξύ των άλλων θεσμικών αρμοδιοτήτων της, στην υιοθέτηση της στρατηγικής για τον ψηφιακό  μετασχηματισμό της ελληνικής βιομηχανίας, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που έχει ξεκινήσει για κρίσιμα θέματα που άπτονται της Βιομηχανίας 4.0, όπως το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΓΓΒ και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας για το industry 4.0 και ο  επανασχεδιασμός της στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης που υλοποιείται αυτό το διάστημα από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και τη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης, τόνισε ότι στόχος είναι να συνδεθούν οι τεχνολογίες αιχμής και η ψηφιοποίηση των διαδικασιών με μια σειρά παραγωγικών και οικονομικών δραστηριοτήτων ώστε η χώρα μας να προχωρήσει δυναμικά και να βελτιώσει την θέση της στον ευρωπαϊκό Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI). Πρόσθεσε ότι, η Ελλάδα πλέον έχει σημαντική παρουσία στα έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (IPCEIs) και στις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, συμμετέχοντας ως άμεσο μέλος στο project EUBatIn, ενώ διευρύνει, παράλληλα, την συνεργασία της στους πολύ σημαντικούς τομείς της μικροηλεκτρονικής και του υδρογόνου.

Ο εκπρόσωπος της DG REFORM, κ. Kaspar Richter υπογράμμισε τη σημασία του έργου για την Ελληνική βιομηχανία, το οποίο είναι σε πλήρη συνάρτηση με τη Βιομηχανική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επικεντρώνεται στην προώθηση των στόχων της Πράσινης και Ψηφιακής μετάβασης. Ο κος Richter συνεχάρη τις Ελληνικές αρχές για την πλήρη αφοσίωση τους στο έργο και την επιτυχή ολοκλήρωσή του και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η DG REFORM υποστήριξε την Ελλάδα να ενταχθεί στον κατάλογο των 16 κρατών μελών που διαθέτουν συγκροτημένη πρόταση στρατηγικής για τη βιομηχανία 4.0.

Την εκδήλωση έκλεισε ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Ιωάννης Κυριακού, ο οποίος αναφέρθηκε, μεταξύ των άλλων, στη σημασία που έχει η θεσμική και οργανωτική θωράκιση της παρέμβασης ως τμήμα της βιομηχανικής πολιτικής υπό την εποπτεία της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας, καθώς πρόκειται για σχέδιο μεγάλης διάρκειας, με διαφορετικά υπουργεία και εμπλεκόμενους φορείς, με τεχνολογίες που συνεχώς εξελίσσονται και με διαρκώς διαφοροποιούμενες ανάγκες των επιχειρήσεων.

Σημειώνεται, ότι το εμβληματικό αυτό έργο υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ανάδοχο του έργου την PwC και υπεργολάβο την Accenture, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων. Το έργο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019, στοχεύοντας στη διαμόρφωση συνεκτικής Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την προώθηση της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης στον παραγωγικό τομέα στην Ελλάδα, και ολοκληρώνεται και τυπικά στα τέλη του τρέχοντος μήνα.

Η εθνική στρατηγική για την Βιομηχανία 4.0 αποτελεί ένα συνεκτικό εθνικό σχέδιο, όπου όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, δηλαδή ο δημόσιος τομέας, το βιομηχανικό οικοσύστημα στο σύνολό του και οι φορείς έρευνας και καινοτομίας θα κληθούν να συμπράξουν έτσι ώστε να επιτευχθεί ο ολιστικός ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελληνικής βιομηχανίας. Το όραμα είναι η ελληνική βιομηχανία «Να αναδειχθεί ως μια καινοτόμος, διεθνώς ανταγωνιστική και εξωστρεφής βιομηχανία, αξιοποιώντας στο έπακρο την ψηφιοποίηση και την συνεχή ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών Βιομηχανίας 4.0».

Η υλοποίηση αυτού του οράματος θα πραγματοποιηθεί με την επίτευξη ορισμένων στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων για την ελληνική βιομηχανία. Οι στόχοι αυτοί είναι:

 • Η αύξηση της ψηφιακής ωριμότητας της ελληνικής βιομηχανίας.
 • Η ψηφιακή επανακατάρτιση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της βιομηχανίας.
 • Η ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης, της καινοτομίας και των δυνατοτήτων της βιομηχανικής παραγωγής.
 • Η υποστήριξη της μετάβασης της βιομηχανίας σε ένα μοντέλο εκπομπής μηδενικών ρύπων και χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
 • Η δημιουργία ενός συνεργατικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης και της μεγέθυνσης των μεσαίων και μικρομεσαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων.
 • Η ενίσχυση της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας της ελληνικής βιομηχανίας, με τη συμβολή σε διεθνείς, ευρωπαϊκές και τοπικές αλυσίδες αξίας.
 • Η αύξηση της ικανότητας της βιομηχανίας να ανταποκρίνεται στις εξειδικευμένες ανάγκες του περιβάλλοντος αλλά και σε κρίσεις/αλλαγές που ενδεχομένως προκύψουν στο μέλλον.
 • Η αύξηση της συνεισφοράς της βιομηχανίας στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Η υλοποίηση της στρατηγικής για την Βιομηχανία 4.0 της χώρας θα βασιστεί σε έξι διακριτούς πυλώνες υλοποίησης:

 1. Ψηφιακές Δεξιότητες ανθρώπινου δυναμικού
 2. Καινοτομία και νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ψηφιακή Εποχή
 3. Συνεργασίες και συνέργειες
 4. Τυποποίηση και βιομηχανικά πρότυπα
 5. Ρυθμιστικό περιβάλλον
 6. Εργαλεία για την επιτάχυνση των επενδύσεων σε ψηφιακές τεχνολογίες

Επίσης, θα βασιστεί και σε τρεις τομείς υψηλής προτεραιότητας:  Έξυπνες τεχνολογίες μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies), Δομικά Υλικά (Structural Materials) και Κυκλική οικονομία (Circular Economy).

Από την πλευρά της βιομηχανίας, στην εκδήλωση μίλησαν εκπρόσωποι φορέων ευρείας εμβέλειας της ελληνικής βιομηχανίας, που είχαν ενεργό συμμετοχή σε όλα τα στάδια του έργου, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), κ. Γιώργος Ξηρογιάννης, ο Α’ Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικός, – Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ), κ. Γιάννης Σταύρου και ο Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Παραγωγής – Συμβουλίου Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη, κ. Κώστας Θέος.

Την διαδικτυακή εκδήλωση παρακολούθησαν στελέχη της Δημόσιας διοίκησης και εκπρόσωποι επιμέρους παραγωγικών και επαγγελματικών κλάδων και ερευνητικών φορέων.

Από τον Δημόσιο τομέα στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν στελέχη από τις Γενικές Γραμματείες Βιομηχανίας (ΓΓΒ), Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Δημόσιων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ (ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ) και Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, στελέχη της  Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, καθώς και στελέχη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών) και του Υπ Περιβάλλοντος (ΓΓ Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων).

Μεγάλη και θετική ανταπόκριση έδειξαν και εξειδικευμένοι παραγωγικοί, επιστημονικοί και ερευνητικοί φορείς, καθώς στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονταν μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ), της Ένωσης Επιχειρήσεων Παραγωγής και Επεξεργασίας Μετάλλων (ΕΝΕΠΕΜ), της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ), του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής – Πειραιά (ΣΒΑΠ), του Συνδέσμου Κατασκευαστών Έτοιμου Ενδύματος (ΣΚΕΕ), του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε (ΕΔΕΤ), του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ), της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και επιμέρους Επιμελητηρίων, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), καθώς και εκπρόσωποι μεγάλων εταιρειών του Συμβουλευτικού χώρου, μελών του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ (ΣΕΣΜΑ).

 

Πηγή : mindev.gov.gr
By Published On: 18 Δεκεμβρίου, 2020Categories: Βιωσιμότητα & ΚαινοτομίαΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων : Διαδικτυακή εκδήλωση Ολοκλήρωσης έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Ελληνικής Βιομηχανίας»Tags: , , , , , , , , ,

Share This Story, Choose Your Platform!