Όπως αναφέρει το υπ. Οικονομικών το προτεινόμενο Σχέδιο για τη «Στρατηγική Ανάπτυξης της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς» στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες.

Περισσότερες από πενήντα προτάσεις για την ενδυνάμωση της αξιοπιστίας και την ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς κεφαλαίων διατύπωσε Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών, με άμεσο στόχο την προσέλκυση περισσότερων επενδυτικών κεφαλαίων και με προοπτική την ανάδειξη της χώρας σε χρηματοπιστωτικό κέντρο περιφερειακής εμβέλειας στη Ν.Α. Ευρώπη, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπ. Οικονομικών.

Η προτεινόμενη Στρατηγική Ανάπτυξης της Κεφαλαιαγοράς, ορίζεται από την επίτευξη στόχων οι οποίοι βασίζονται σε τέσσερις κεντρικούς άξονες: 

  • Ο πρώτος είναι η αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης επενδύσεων, για την κάλυψη του επενδυτικού κενού της χώρας. Μεταξύ των άλλων, προτείνονται και φορολογικά κίνητρα για επιχειρήσεις και επενδυτές.
  • Ο δεύτερος είναι οι θεσμικές παρεμβάσεις, για την ενίσχυση, κατά το μέγιστο δυνατό, της αξιοπιστίας και της διαφάνειας στην αγορά.
  • Ο τρίτος είναι η δημιουργία ενός ειδικού πλαισίου, ιδιαίτερα σημαντικού, το οποίο θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις για επενδύσεις στην «πράσινη ανάπτυξη».
  • Και ο τέταρτος άξονας, όπως προβλέπεται στο συγκεκριμένο Σχέδιο, αφορά την ανάπτυξη χρηματοοικονομικής παιδείας, η οποία διευκολύνει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και δεν διαταράσσει την κοινωνική συνοχή. Οι άξονες αυτοί εντάσσονται στην προοπτική των δυναμικών εξελίξεων που διαγράφει η επιταχυνόμενη ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Οι προτάσεις για τη Στρατηγική Ανάπτυξης της Κεφαλαιαγοράς, άνω των 50 τον αριθμό,  συνιστούν επίσης ένα ζωτικής σημασίας κομμάτι στην πολιτική για τον εκσυγχρονισμό του χρηματοοικονομικού μας συστήματος, το οποίο συγκροτούν δύο θεμελιώδεις πυλώνες, οι Τράπεζες και η Κεφαλαιαγορά.

Η άτυπη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία συστήθηκε από τον αρμόδιο υφυπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Ζαββό και στην οποία εκπροσωπήθηκαν οι βασικοί φορείς της Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ., ΕΧΑΕ, ΕΘΕ, ΕΝΕΙΣΕΤ, ΕΕΤ, ΣΜΕΧΑ, ΣΕΠΕΥ, ΣΕΒ), κατέθεσε το κείμενο των προτάσεων, αφενός υπό την προϋπόθεση ελέγχου της συμβατότητας, σχετικά με το εγχώριο και το ευρωπαϊκό πλαίσιο και αφετέρου με επιφύλαξη ως προς την ομοφωνία των φορέων, σχετικά με τη διατύπωση των προτάσεων. Από αυτές, πάντως, ας σημειωθεί ότι πολλές είναι σε στάδιο ωριμότητας. Αυτό σημαίνει πως μπορούν πιθανόν να ενταχθούν στο  υπό σχεδιασμό ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, σε μία συγκυρία που η κρίση της πανδημίας ασκεί ιδιαίτερες πιέσεις στην οικονομία της χώρας.

Πηγή : businessdaily.gr

Share This Story, Choose Your Platform!