Ε1


Δέκα νέοι κωδικοί – και προφανώς άλλοι δέκα σε περίπτωση που ο υπόχρεος υποβάλλει κοινή δήλωση με τη σύζυγο του – περιλαμβάνονται σε εφετινό έντυπο Ε1. Προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η πιθανή χρήση τους, σας τους παρουσιάζουμε σε έναν εύχρηστο πίνακα :

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ041 – 042
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Πληροφοριακά Στοιχεία Εκκαθάρισης
Δικαιούχοι εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρονται στη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
5Β του ν.4172/2013
Εφόσον ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί στη διαδικασία, συμπληρώνει “ΝΑΙ”
ΌΧΙ
359 – 360
ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α
Εισόδημα από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις – Παρακρατηθέντες Φόροι και μειώσεις
Συνολικό εισόδημα  ημεδαπής (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) που  αποκτούν  οι  αμειβόμενοι  αθλητές  και  οι προπονητές  από  αθλητικές  ανώνυμες  εταιρείες,  από  τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή από αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία καθώς και οι εκπαιδευτές των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις  Ομοσπονδίες.
παρ. 2α του άρθρου 15 ν.4172/2013
ΌΧΙ
397 – 398
ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α
Εισόδημα από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις – Παρακρατηθέντες Φόροι και μειώσεις
Συνολικό εισόδημα  αλλοδαπής (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) που  αποκτούν  οι  αμειβόμενοι  αθλητές  και  οι προπονητές  από  αθλητικές  ανώνυμες  εταιρείες,  από  τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή από αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία καθώς και οι εκπαιδευτές των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις  Ομοσπονδίες.
παρ. 2α του άρθρου 15 ν.4172/2013
ΌΧΙ
437 – 438
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ2
Εισόδημα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα
Αναγραφή των ΚΕΡΔΩΝ, των φυσικών  προσώπων που  ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (περιοχές Κοζάνης, Καστοριάς,  Γρεβενών  κ  Φλώρινας)  και  στην  περιφερειακή  ενότητα  Αρκαδίας  της Περιφέρειας Πελοποννήσου και παράγουν ηλεκτρικά οχήματα και αγαθά ή είδη σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα. Αναγράφεται κατά περίπτωση το κέρδος ή η ζημιά που προσδιορίζεται από την δραστηριότητα αυτή.
παρ.1 του άρθρου 71Ζ του ν.4172/2013 και εγκύκλιος του ΥπΟικ Ε. 2051/2021
ΌΧΙ
439 – 440
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ2
Εισόδημα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα
Αναγραφή των ΖΗΜΙΩΝ, των φυσικών  προσώπων που  ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (περιοχές Κοζάνης, Καστοριάς,  Γρεβενών  κ  Φλώρινας)  και  στην  περιφερειακή  ενότητα  Αρκαδίας  της Περιφέρειας Πελοποννήσου και παράγουν ηλεκτρικά οχήματα και αγαθά ή είδη σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα. Αναγράφεται κατά περίπτωση το κέρδος ή η ζημιά που προσδιορίζεται από την δραστηριότητα αυτή.
παρ.1 του άρθρου 71Ζ του ν.4172/2013 και εγκύκλιος του ΥπΟικ Ε. 2051/2021
ΌΧΙ
423 – 424
ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Πρόσθετα ποσά εισοδήματος και πληροφοριακά στοιχεία
ποσά εισοδήματος που προσδιορίστηκαν κατά την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης εντός του 2020 στο πλαίσιο υφιστάμενης ή παρελθούσας εργασιακής σχέσης, καθώς και η αξία των μετοχών που χορηγήθηκαν δωρεάν εντός του 2020 στο πλαίσιο Ποσά προγραμμάτων διάθεσης μετοχών στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος. Η φορολόγηση των εισοδημάτων αυτών γίνεται σε μεταγενέστερο χρόνο υπό τις προϋποθέσεις του Κ.Φ.Ε. είτε ως εισόδημα από μισθωτή εργασία είτε ως εισόδημα από υπεραξία κεφαλαίου
42Α του ν.4172/2013 και Ε.2208/2020 εγκύκλιος
ΝΑΙ
625 – 626
ΠΙΝΑΚΑΣ 7
Ποσά δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή το φόρο
Αναγραφή εισφοράς κεφαλαίου από “επενδυτικό άγγελο”  σε ΑΕ, ΕΠΕ ή ΙΚΕ που είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
70Α του ν.4172/2013, ΚΥΑ 39937/2021
ΌΧΙ
627 – 628
ΠΙΝΑΚΑΣ 7
Ποσά δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή το φόρο
Το συνολικό ποσό των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2020 και αφορούν στη λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή,  λειτουργική  και  αισθητική  αναβάθμιση  κτιρίων βάσει του 39Β του ν.4172/2013
39Β του ν.4172/2013, ΚΥΑ Α. 1090/2021
ΌΧΙ
629 – 630
ΠΙΝΑΚΑΣ 7
Ποσά δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή το φόρο
Δωρεές προς το «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»
Άρθρο 28 παρ.2 ν.3785/2009
ΌΧΙ
631 – 632
ΠΙΝΑΚΑΣ 7
Ποσά δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή το φόρο
Οι κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηματικές παροχές ή παροχές σε είδος προς την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» και υπέρ αυτής, που πραγματοποιούνται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα
Άρθρο 34 παρ.8 ν.4647/2019
ΌΧΙ

 

Ε3


Στο Ε3 συμπεριλαμβάνονται πλέον 6 νέοι κωδικοί – οι οποίοι αναπτύσσονται σε 23, λόγω της ανάλυσης 4 από τους νέους κωδικούς ανά είδος δραστηριότητας. Επιπλέον άλλοι 5 κωδικοί – 17 σε ανάπτυξη ανά δραστηριότητα – άλλαξαν λεκτικό, ενώ ένας τελευταίος κωδικός, ο 023 που αφορά τον κύκλο εργασιών, αναλύεται πλέον ανά ΚΑΔ. Σε πινακοποιημένη μορφή, οι αλλαγές αυτές έχουν ως εξής :

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΕΛΙΔΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ / ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

081
1
Γ2
Νέος κωδικός
Αγροτικές ενισχύσεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης του Covid 19
144-244-344-444-544
3
ΣΤ
Νέος κωδικός
Ανάλυση των αφορολογήτων εσόδων σε 11 διαφορετικές περιπτώσεις
151-251-351-451-55
3
ΣΤ
Νέος κωδικός
Μείωση του Ποσού επένδυσης για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων
157-257-357- 457-557
3
ΣΤ
Νέος κωδικός
Έκπτωση εργοδοτικών εισφορών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
158-258-358-458-558
3
ΣΤ
Νέος κωδικός
Δαπάνες για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης
259-559
3
ΣΤ
Νέος κωδικός
 Παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα
011
1
Τροποποίηση λεκτικού
Αγρότες – Μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 4673/2020
051
1
Β
Τροποποίηση λεκτικού
Αλλοδαπές εταιρείες προκειμένου για την εφαρμογή του άρθρου 66 του ν. 4172 / 2013»
150-250-350-450-550
3
ΣΤ
Τροποποίηση λεκτικού
Μείον: Δαπάνες άρθρων 22Α, 22Β και 22Γ του ν.4172/2013 (εξωλογιστικά)
152-252-352-452-552
3
ΣΤ
Τροποποίηση λεκτικού
Αλλαγή των αθροιστών του φορολογητέου αποτελέσματος
156-256-356-456-556
3
ΣΤ
Τροποποίηση λεκτικού
Μείον : Προσαυξημένες αποσβέσεις άρθρου 24 ν.4172/2013 (εξωλογιστικά)
023
1
Α
Επέκταση πληροφοριών
Ανάλυση κύκλου εργασιών ανά ΚΑΔ και όχι σε σύνολο

 

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης


Τέλος, στην Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης, εισάγονται πλέον τρείς νέοι κωδικοί :

Ο κωδικός 2027 (α/α 15) : Δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. (περ. ιε’ άρθρου 23 του ΚΦΕ)

Ο κωδικός 2028 (α/α 16) : Χρηματικά ποσά ή άλλα ανταλλάγματα που τυχόν καταβλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα για μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού τηλεοπτικού χρόνου. (περ.ιστ’ άρθρου 23 του ΚΦΕ)

Ο κωδικός 2029 (α/α 17) : Δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υπερβαίνουν τα λογιστικά κέρδη χρήσης κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους (άρθρο 22 του ΚΦΕ)

 

By Published On: 6 Ιουνίου, 2021Categories: Ενημέρωση, ΝΠ, ΦΠΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Φορολογικές Δηλώσεις : Όλοι οι νέοι κωδικοί του Ε1 – όλες οι αλλαγές στο Ε3 και στην Κατάσταση Φορολογικής ΑναμόρφωσηςTags: , , , , ,

Share This Story, Choose Your Platform!