Το θέμα

Σχεδιασμός e-shop με λειτουργικότητα, ασφάλεια και μετρήσιμο εμπορικό και χρηματοοικονομικό αντίκτυπο

Τo blueprint

Ψηφιακά εργαλεία προβολής και ασφάλειας τελευταίας γενιάς, σύνδεση με την εμπορική διαχείριση και / ή το ERP χρήσης της επιχείρησης, ροή παρακολούθησης εκτέλεσης παραγγελίας.

Share This Story, Choose Your Platform!